Länkstig

Rut Elliot Blomqvist

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D418
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Rut Elliot Blomqvist

Avhandlingsprojekt

Min forskning undersöker visioner om en miljömässigt hållbar framtid i engelskspråkig skönlitteratur och facklitteratur från 2010-talet. Jag studerar relationen mellan estetik och etik, poetik och argumentation, skönlitteratur och politisk teori, och mythos och logos i sådana politiska visioner. Två centrala frågor är huruvida det finns en kausal relation mellan en visions modus och dess politiska innehåll och världsbild eller kosmologi, samt huruvida det är meningsfullt att förstå såväl facklitterära som skönlitterära visioner som ”berättelser” om globala miljöförändringar och politiskt handlande.

Avhandlingen har formen av en fallstudie av sex olika texter, i olika modus och genrer, vars författare (Jeffrey Sachs, Naomi Klein, Anna Tsing, Jonathon Porritt, Kim Stanley Robinson, Sofia Jannok) kommer till diskussionen om globala miljöförändringar från olika kulturella och politiska positioner – från nyklassisk ekonomisk teori hos FNs rådgivare i hållbar utveckling Jeffrey Sachs till urfolksrörelsen för att skydda land och traditionell försörjning hos den samiska låtskrivaren och renägaren Sofia Jannok. Alla de sex författarna har inflytelserika röster i akademiska, politiska, eller konstnärliga delar av miljörörelsen (eller i en kombination av de tre).

Jag arbetar inom de tvärvetenskapliga fälten utopistudier, miljöhumaniora, och politisk ekologi och undersöker inte bara miljöpolitiska visioners struktur och innebörd utan även litteratur- och kulturteorins roll i dessa tvärvetenskapliga fält – framför allt i politisk ekologi – och i byggandet av kunskap om miljöproblem och politisk förändring.