Länkstig

Rudolf Rydstedt

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Fax
031-786 44 55
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
K433
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Rudolf Rydstedt

Undervisning

Mitt paradämne är retorik, som jag också har skrivit en lärobok i (Retorik). Fast det jag tycker bäst om i retorikundervisning är inte att gå igenom böcker: det är praktiska övningar och redovisningar där både jag och studenterna känner att det händer något, och så är jag väldigt förtjust i textanalyser där man går igenom texterna nästan ord för ord.

Vetenskapliga intressen

Kognitivistiskt inriktad semantik

Min språkvetenskapliga utgångsproblem är hur det egentligen går till när tolkningen uppstår när en lyssnare eller läsare tar del av en text. Det är uppenbart att det rör sig om en form av matchningsprocess. Ta till exempel meningen Barn äter hamburgare. Verbet äta förutsätter någon som äter och något som blir ätet, och i det här fallet passar barn in som den som äter och hamburgare som det som blir ätet. Men sen blir det komplicerat.

Konstruktionsgrammatik

Konstruktionsgrammatiken är en samling grammatikvarianter som alla har det gemensamt att man antar att det mesta i språket är symboliskt, det vill säga har både en betydelse- och en uttryckssida. Det gör att skillnaden mellan till exempel ord och satsdelar tonas ner. Jag arbetar för närvarande i ett projekt där man bygger upp en databas med beskrivningar av svenska konstruktioner, se SweCcn – ett svenskt konstruktikon.

Lite blandat

Maskinell texthantering

Min huvudsakliga försörjningskälla från 1983 till 1995  var OSA-projektet, ett magnifikt projekt för att göra en välstrukturerad databas av Svenska Akademiens ordbok. Jag började som korrekturläsare och slutade som projektledare. På visitkortet stod det systemman. På fritiden drog  jag igång Källtext, en verksamhet med syfte att lägga grunden för en textdatabas med fornsvensk text. Med tiden blev texterna där en del av grundplåten till Fornsvenska textbanken.

Utbildningsbakgrund

Jag är filosofie doktor i nordiska språk, min avhandling handlar om hur man kan beskriva semantiska strukturer. Min grundutbildning (fil. kand.) omfattar: svenska för blivande lärare (80 p), logik (20 p) och vetenskapsteori (20 p). Och så är jag utbildad till fotograf också, fast det har jag aldrig arbetat som.