Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rosmari Lillas

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
H305
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Rosmari Lillas

Rosmari Lillas-Schuil är fil. dr i religionsvetenskap med inriktning mot Gamla testamentets exegetik. Hennes avhandling handlar om språkliga konstruktioner i klassisk hebreiska och relaterade tolkningsfrågor. Hon är universitetslektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion där hon har kursansvar, undervisar och handleder uppsatser på olika nivåer inom de religionsvetenskapliga och teologiska programmen, bl.a. i gammaltestamentlig bibelhebreiska, exegetik, hermeneutik, texttolkning av den hebreiska bibeln och Nya testamentet, samt inom lärarutbildningen. Hon har undervisat vid Göteborgs och Linköpings universitet sedan 2000, har haft avdelningsansvar och bl.a. utvecklat språkkurser och IT-kurser i klassisk och modern hebreiska vid dåvarande Institutionen för orientaliska och afrikanska språk, Göteborgs universitet. Hon har också en akademisk bakgrund inom konstnärlig fakultet, har arbetat länge som lärare samt författat pedagogisk undervisningslitteratur. Rosmari Lillas-Schuil arbetar även vid Enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, Göteborgs universitet, som kursansvarig, handledare och examinator på kurserna i behörighetsgivande högskolepedagogik, har varit engagerad i det pedagogiska utvecklingsprojektet "Bättre kursplaner – främja studenter lärande", med Dr Rosalind Duhs, University College, London, och arbetar nu med ett projekt om behovet av kurser med didaktisk inriktning.

Göteborgs universitets pedagogiska pris

Rosmari Lillas-Schuil tilldelades år 2016 tillsammans med tre andra Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för ett flerårigt uppskattat pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.

Forskningsområden

Hennes huvudsakliga intresseområden rör exegetik, retoriska figurer, grammatiska och syntaktiska problem i bibelhebreiska, tolkningsfrågor av religiösa urkunder, främst den hebreiska bibeln, samt processer kring lärande och didaktik. Hon arbetar just nu med undersökningar kring hur fraser kan fungera som textmarkörer samt hur ordlängd påverkar principerna för nomenkombinationer i klassisk hebreiska.

Ledamot och peer-reviewer/fackgranskare

Rosmari Lillas-Schuil är ledamot i den kommitté som anordnar sessionen ’Literary features: Fact or Fiction?’, en av ca 40 s.k. ’research groups’, vid de årliga europeiska konferenserna, som arrangeras av European Association of Biblical Studies. Hon är också peer-reviewer/ fackgranskare av de abstracts som skickas in till dessa sessioner.

Sedan 2014 är hon också ledamot i den kommitté som anordnar sessionen ’Stylistics and the Hebrew Bible’, en av ca 110 sessioner inom ramen för de årliga internationella konferenserna, SBL International Meeting, som arrangeras av Society of Biblical Literature (SBL). Rosmari Lillas-Schuil är också peer-reviewer/fackgranskare av de abstract som sänds in till sessionen ’Stylistics and the Hebrew Bible’ vid SBL’s årliga internationella konferenser.

Examina

  • 2012, Filosofie doktor, Religionsvetenskap med inriktning mot Gamla testamentets exegetik, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.
  • 2004, Fil mag, Religionsvetenskap, Institutionen för religionsvetenskap och teologi, Göteborgs universitet
  • 2004, Fil kand, Hebreiska, Institutionen för orientaliska och afrikanska språk, Göteborgs universitet
  • 1981, Musikdirektör samt lärarexamen, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.

 

Medlemskap

  • European Association of Biblical Studies
  • Society of Biblical Literature
  • Svenska akademin för bibelvetenskap
  • Svenska exegetiska sällskapet