Länkstig

Rosalie Säregård

Psykolog

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Rosalie Säregård

Bakgrund

Mitt huvudsakliga intresse efter psykologexamen år 2005 riktar sig mot kliniken med fokus på psykodynamiska behandlingsmetoder och mot existentiellt färgade spörsmål som förluster, utanförskap, exil, etnicitet, mellanmänskliga relationer, subjektivitet och identitet. Jag intresserar mig också för språkets roll i mellanmänskliga processer.

Legitimerad psykolog 2006

Psykoterapeututbildning 2008-2011

Psykoterapeutlegitimation 2013

Specialist i klinisk psykologi med inriktning mot psykoterapi med vuxna 2014

Handledare 2015

Undervisning

Jag undervisar i etik samt på kurser med klinisk inriktning på psykolog- och psykoterapeutprogrammen. Sedan våren 2022 ansvarar jag inriktningen PDT på Psykoterapeutprogrammet.