Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rikard Fröberg

IT-utvecklare

IT-Utveckling
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Rikard Fröberg

Arbetar sedan 1/4 2021 på IT-Utveckling som utvecklare och arbetar främst med POP i förvaltning.

Rikard har arbetat med programmering sedan 1999 och som lärare i samma ämne i olika former sedan 2001.

Som lärare ansvarade Rikard för kursen TIG058, Programmeringsteknik och databaser vilken ges i första året i det Systemvetenskapliga programmet. Rikard undervisade även i delkursen Introduktion till informationsteknologi vilken utgör halva kursen TIG015, Informationsteknologi och informationssystem, tillsammans med kollegan Henrik Sandklef.

Utöver kurserna ovan undervisade Rikard också i kursen TIG167, Fördjupning i programmering, och där främst i delkursen Fördjupning i Java men även som handledare i hela kursen. Ansvarig för TIG167 är Henrik Sandklef.

Utöver undervisning så ägnade sig Rikard åt att utveckla kurserna och den didaktik och pedagogik som används. Tillsammans med Henrik har Rikard tagit fram följande principer (främst avsedda för kurser som introducerar programmeringsämnet):

Didaktiska principer

En stor del av sin anställning som lärare ägnade Rikard åt att producera kursmaterial för olika kurser inom IT och programmering. Arbetet skedde tillsammans med vapendragaren Henrik Sandklef och består av videoföreläsningar, föreläsningspresentaioner, textmaterial, övningar och lösningsförslag. I samband med kurser producerades även en hel del meta-material, såsom kurs-PM, läsinstruktioner, analyser av kursutvärderingar, åtgärdsplaner för förbättringar med mera. För en översikt av en del av detta material se: Course Meta Documents.

Rikard skrev om sina tankar kring utbildning på bloggen Programmeringspedagogik där också kollegan Henrik publicerade sina tankar.

Kursmaterial som Rikard tog fram (tillsammans med kollegan Henrik Sandklef på samma institution) publicerades öppet och fritt på internet. Det gäller:

När det gäller undervisning av programmering på introduktinsnivå är Rikard känd för sina starka åsikter. Ett urval kan man läsa här:

Why not IDE

Why not Maven

Rikard och Henrik fick för några år sedan en fråga om huruvida någon tittar på föreläsningsfilmerna. Då herrarna inte hade någon aning tog de fram statistik för höstterminen 2017. Enligt Vimeo spelades deras filmer 14 293 gånger. Det motsvarar 1 085 timmar undervisning, sett till videoföreläsningarnas längd.

Antalet spelningar visar på en ökande trend, vilket är roligt, tycker Rikard.

Under hela 2018 var det 26 000 spelningar (88 dagar, 13 timmar, 12 minuter sammanlagt speltid).

Andra sidor om eller av eller med Rikard:

Kursvärdering TIG058 2019

Kursvärderingsanalys TIG058 2019

Tenta-analys TIG058 2019

Kursanalys TIG058 2018

Kursvärdering TIG058 2018

Angående kurs- och programutveckling så lade Rikard tillsammans med Henrik Sandklef 2017 ett förslag på hur befintliga programmeringskurser i Systemvetenskapliga programmet kunde förändras för en bättre progression och högre kvalitet.

De har även lagt förslag för hur hela programmet kan förändras med avseende på fler valbara tekniska kurser under framför allt år 2 då en del studenter väljer att läsa kurser på annan institution.

Bakgrund

Innan Rikard började som lärare på systemvetarprogrammet, så arbetade han som konsult (rådgivning inom öppenhetsfrågor såsom Fri programvara/öppen källkod, Öppna data, Creative commons och liknande ramverk för fria licenser) med mera. Rikard har också arbetat som programmerare och lärare och har använt GNU/Linux sedan sent 1990-tal.

Rikard har arbetat som lärare inom programmering och IT sedan 2001. Exempel på kurser Rikard har hållit eller undervisat i:

 • Informationsteknologi och informationssystem TIG015 (Delkurs Java-programmering - ett antal år i rad)
 • Programmeringsteknik och databaser TIG058 (kursansvarig sedan 2018)
 • Fördjupning i programmering TIG167 (ett antal år i rad)
 • Systemutvecklingprojekt TIG059 (hoppat in i olika roller i tre år i rad)
 • SUN Microsystems - Certifieringsförberedande Java-kurs
 • Java-programmering på: KY-utbildningar, YH-utbildningar och 3-åriga tekniska programmet (ansvarig lärare på kurserna)
 • Designmönster (YH-utbildningar)
 • Databasteknik (YH-utbildningar)
 • Klientprogrammering (YH-utbildningar)
 • Skalprogrammering i Bash (KY-utbildningar)
 • Systemintegration (YH-utbildningar)
 • Creative Commons (workshop för Karolinska Institutet)
 • Öppna Data (gästföreläsningar på Jönköpings högskola ett par gånger, gästföreläsning på Master-program GU)

Projekt

Samverkan

 • Presentation av våra didaktiska principer mm för ADB-lärarföreningen
 • Presentation av våra didaktiska principer mm på T-konventet (ledde även rundabordsdiskussion om programmeringspedagogik på konventet)
 • Medverkat i ledningsgrupper för olika YH-utbildningar, flertalet gånger
 • Tog emot grundskoleelever som gjorde sin PRAO som "Student på Systemvetenskapliga programmet" i samarbete med Teknik-colleage
 • Utbyte med IT-gymnasiet, Göteborg - vi tog emot elever från gymnasiet och de var med på Java-föreläsningar
 • Hjälpt YH-skola med ansökan om att få starta ett program, Mjukvarutestare, i Göteborg