Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pia Köhlmyr

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F433
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Pia Köhlmyr

Lärare, kurskoordinator för lärarutbildning i engelska

  • Mottagning: Enligt överenskommelse via e-post

Bakgrund

Jag är universitetslektor i engelsk språkvetenskap och har varit anställd vid Göteborgs universitet sedan 1993, där jag 2001 disputerade med avhandlingen To Err Is Human - An investigation of grammatical errors in Swedish 16-year-old learners’ free written production in English (länka till GUPEA).

I grunden har jag en lärarexamen i engelska och franska och har tidigare arbetat många år som lärare i grund- och gymnasieskolan samt inom vuxenutbildning. Denna bakgrund har gjort att jag särskilt intresserat mig för lärarutbildning och jag har haft förmånen att både få vara med och från grunden utveckla och undervisa inom Ämneslärarprogrammet som sjösattes 2011. I december 2016 blev jag institutionens första lärare att utnämnas till Excellent Lärare.

Undervisning

Jag undervisar i kurser från grund- till avancerad nivå och handleder kandidat-, magister- och masteruppsatser, på senare år huvudsakligen inom Ämneslärar-programmet. Min undervisning handlar om engelsk grammatik och skriftlig språkfärdighet, men också engelskundervisning i dagens multikontrastiva klassrum, om språkinlärning och formativ återkoppling, samt kopplingen mellan språkunder-visning, kultur och samhälle. Jag besöker och bedömer också lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ute på skolor.

Forskning

Min forskning är främst inriktad på språkfärdighet och grammatik, språkinlärning och pedagogiska aspekter på andraspråksinlärning, ett fascinerande område där frågor av typen ‘Vad lär sig språkinlärare egentligen? Vilka fel gör de och varför? Hur kan vi förklara språkfel? ständigt undersöks. Min doktorsavhandling kombinerade både felanalys (error analysis) och kontrastiv analys (contrastive analysis) kryddat med pedagogiska implikationer. Jag undersökte grammatiska fel i fri skrivning baserat på uppsatser från nationella prov i årskurs 9 i den svenska skolan. Som en utveckling av detta har jag sedan särskilt intresserat mig för formativ återkoppling (feedback). Min nuvarande forskning handlar om hur formativ återkoppling på skriftlig produktion i högre utbildning (särskilt inom Lärarutbildning) kan utveckla skrivandet i andraspråksinlärning.