Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Petra Pauli

Utbildningssamordnare

Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning
(SÄL)
Besöksadress
Skolgatan 2
41302 Göteborg
Postadress
Box 135
40530 Göteborg

Utbildningssamordnare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J625
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Petra Pauli

Mottagningstid onsdagar 10-12

Sedan hösten 2012 är jag koordinator för lärarutbildningen i historia och kursansvarig för lärarkurserna LHI110 och LHI220. Som lärarstudent eller blivande lärarstudent kan du vända dig till mig angående studievägledning som rör kurser i historia i relation till en pågående eller planerad lärarutbildning. För allmän studievägledning som rör lärarprogrammet, kontakta Vägledningscentrum för lärarutbildning.

Jag har min grundutbildning från Göteborgs universitet där jag blev filosofie kandidat i Historia med inriktning mot Internationella Arbetslivsstudier 2001. Samma år antogs jag till forskarutbildningen i historia och disputerade 2012 på avhandlingen Rörelsens ledare: Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talet.

Mina forskningsintressen rör främst samtidshistoria, i huvudsak med inriktning mot den svenska arbetarrörelsens ideologi, politiska strategi och ledarskap.