Länkstig

Petra Frank

Prefekt

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Petra Frank

Om Petra Frank

Petra Frank är från mars 2017 prefekt på Högskolan för scen och musik (HSM). Hon utbildade sig på 90 talet till koreograf på Danshögskolan och har verkat som frilansande koreograf.

1997 startade hon upp det estetiska programmet inriktning dans vid Södra Latins gymnasium i Stockholm och verkade först som danslärare senare också som studierektor. 2007 påbörjade Petra en tjänst som lektor i danspedagogik med prefektuppdrag på Dans och Cirkushögskolan (DOCH) i Stockholm, 2013 fick hon där uppdraget som prorektor. I samband med bildandet av Stockholms konstnärliga högskola (SKH) blev hon 2014 dekan för DOCH med ansvar för de tre institutionerna cirkus, dans och danspedagogik.

Under ca tjugo år har Petra arbetat med många olika uppdrag inom konstnärlig och pedagogisk utbildning och haft ett flertal lednings-, styrelse-/nämnd- och utvecklingsuppdrag. Hon har varit drivande i att utveckla och öka kvalitén på utbildningsprogrammen, öka samverkan med internationella aktörer samt skapa nya kontaktnät både nationellt och internationellt. Med prorektorsuppdraget kom Petra att fördjupat planera och förbereda verksamheten och lärarna för en utvidgning och implementering av forskning i utbildningsmiljön. I samband med skapandet av SKH ledde hon arbetet med den då nödvändiga förändringsprocessen.