Länkstig

Peter Erlandson

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Telefon
Fax
031-786 23 91
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 355
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Peter Erlandson

Peter är anställd som universitetslektor i pedagogiskt arbete.

Forskargruppen REP Forskning om pedagogisk praktik, Research on Educational Practice idpp.gu.se/intresseomraden/allman-didaktik/forskning-och-utveckling/forskargrupp-rep