Länkstig

Peter Erlandson

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 355
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Peter Erlandson

Peter är anställd som universitetslektor i pedagogiskt arbete.

Forskargruppen REP Forskning om pedagogisk praktik, Research on Educational Practice idpp.gu.se/intresseomraden/allman-didaktik/forskning-och-utveckling/forskargrupp-rep