Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per Månson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F139
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Per Månson

Bakgrund PER MÅNSON, född 1946, avlade fil.kand-examen 1971, disputerade 1987 och blev oavlönad docent 1991.

Sedan 1972 har han varit verksam som lärare och forskare, främst vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, men under några år runt sekelskiften också vid Linköpings universitet. Under många år arbetade han som lärare och utvecklade ett intresserade för sociologisk teori, inklusive socialpsykologi, och historisk sociologi, något som resulterade i ett flertal mycket använda läroböcker.

Specialintresset har varit klassisk sociologisk teori, främst Karl Marx teorier, ett ämne som behandlades i doktorsavhandlingen Från Marx till Marxism: En studie av Karl Marx och marxismens framväxt.

Sedan 1990 har Per Månsons forskning och undervisning varit inritad mot Ryssland och Sovjetunionen, både historiskt och dagens utveckling. Forskningsområden

De forskningsområden som för närvarade sysselsätter Per Månson är, förutom den historiska bakgrunden till den ryska revolutionen 1917 och utvecklingen under Sovjetunionen och efter kommunismens fall 1991, forskningspolitiska frågor som hur och av vem historien används i politiska syften.

Pågående forskning Ett pågående projekt som beräknas bli klart under 2010 är ”Förlorad Utopi: Sovjetunionen 1922-91”. Ett annat projekt som beräknas bli klart under 2011 är ”Ryssland under Jeltsin och Putin”. Undervisning och handledning

Undervisning är främst allt som har att göra med Ryssland/Sovjetunionen, men även mera allmänna sociologiska frågeställningar, inkluderat socialpsykologi. Vardagslivssociologi och forskningsetik är andra intresseområden, liksom historisk sociologi.

Publikationer i urval Från Marx till marxism: En studie av Karl Marx och marxismen framväxt, 1987, Göteborg: Daidalos/Röda bokförlaget Kapital, rationalitet och social sammanhållning: En introduktion till klassisk samhällsteori, 7:e upplagan 2009, Stockholm: Nordstedts Båten i parken: Introduktion till samhällsstudier, 5:e upplagan 2010, Stockholm: Nordstedts Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker, 2010, 8:e rev upplagan, Stockholm: Nordstedts