Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per Binde

Forskare

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 43 09
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C310a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Per Binde

  • Doktorsexamen i socialantropologi 1997
  • Antagen som docent 2010.
  • Forskare vid Göteborgs universitet sedan 1997.

Har tidigare forskat om

  • Symbolik, ritual och myt relaterad till livskraft och död i södra Italiens kulturtradition (doktorsavhandling);
  • Staden Rom som symboliskt landskap;
  • Riskfrågor och lokaliseringskonflikter i storskaliga  infrastrukturprojekt.

Forskningsområde Sedan 2001 har Per Binde har forskat om spel om pengar. Hans intresse för ämnet är brett och rymmer både regleringsfrågor och spelberoende. Fokus ligger dock på spelandets kulturella dimensioner och sociala sammanhang.

Binde har genomfört omfattande fältstudier av spel och spelmiljöer i Sverige. Med etnografiska och historiska källor som grund har han analyserat utbredningen av spel i den förkoloniala världen, förhållandet mellan spel och socioekonomiska system, och mellan spel och religion. Flera av Bindes empiriska studier har handlat om spelproblem och spelberoende. Han har också skrivit om regleringsfrågor, analyserat data från befolkningsstudier och gjort översikter av olika fält inom spelspelforskningen.

Läs mer om Per Bindes forskning om spel på hans webbplats The Anthropology of Gambling

Pågående forskning Per Bindes nuvarande forskning följer flera spår inom det flervetenskapliga fältet gambling studies. För närvarande ligger fokus på förskingring och liknande ekonomiska brott som begås på arbetsplatsen av spelberoende personer. Andra aktuella intressen är spelreklam, riskfylldheten i olika spelformer, och kulturella aspekter av begreppet ”spelberoende” i psykiatrisk sjukdomsklassificering.

Undervisning Handledning och examination vid institutionen för globala studier. Binde är en efterfrågad föredragshållare och har under de senaste tio åren hållit ett stort antal föreläsningar om spel och spelberoende för myndigheter, ideella organisationer och andra aktörer inom spelsektorn.