Länkstig

Per-Ola Norrby

Professor, adjungerad

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 c
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Per-Ola Norrby

Organisk kemist med specialicering mot reaktionsmekanismer, framförallt inom homogenkatalys. De vanligaste verktygen är olika typer av kinetiska studier, framförallt kompetitiva försök. Vi använder också molekylmodellering, t.ex. kvantkemiska beräkningar baserade på täthetsfunktionaler.

En specialitet i gruppen är reaktions-specifika kraftfältsmetoder, s.k. Q2MM, som kan användas för att mycket effektivt bestämma alla tänkbara reaktionsvägar för en given kemisk reaktion.