Länkstig

Moa Ekbom

Forskningsrådgivare

Forsknings- och
innovationskontoret
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 11 B
41126 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Moa Ekbom

Moa Ekbom disputerade vid Uppsala universitet 2014. Hon är författare till The Sortes Vergilianae: a Philological Study . Hennes forskning fokuserar på latinsk litteratur, receptionsstudier och senantiken, med ett särskilt intresse för Historia Augusta, Apuleius och Vergilius. Hon har varit storstipendiat vid Svenska Institutet i Rom, och STINT-fellow vid Pennsylvania State University. Hon har ett starkt intresse för högskolefrågor och forskningspolitik, och ingår för närvarande i regeringens forskningsberedning.