Länkstig

Mikael Nilsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 331
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mikael Nilsson

Forskningsintressen Mina forskningsintressen rör organisation och förändring. Jag är intresserad av de processer som pågår efter ett beslut om förändring i en organisation, och olika motstånd däri. Min forskning fokuserar särskilt på förändringsfaktorer som är knutna till den enskilda verksamhetens organisering, och syftar till att utveckla en teori om förändringsfaktorernas betydelse för framgång i en organisation. Undervisningsintressen Jag undervisar främst inom personalvetenskap, arbetslivspedagogik och handleder studenter som skriver examensarbeten. Jag föreläser också på kurser för ledare och chefer. Nyckelord Organisation, förändring, styrning, profession, effektivitet