Länkstig

Mats Nilsson

Om Mats Nilsson

Docent och universitetslektor i etnologi. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot dans som danser och dansande i vid mening, vilket syns i avhandlingens titel, Dans - kontinuitet i förändring (1998). Projekt Dans - polska på svenska avslutades och publicerades hösten 2009. Det handlade om varför och vem i Sverige som idag, på 2000-talet, dansar en dans som var populär redan på 1600-talet och vars rötter verkar finnas i Polen/Tyskland.

Nilsson deltar för närvarande i två forskningsprojekt, dels Dance in Nordic Spaces, dels 19th Century Derived Couple Dances in Europé (se vidare forskningsprojekt).

Till forskning närliggande områden kan räknas deltagandet med egna papper på konferenser, främst inom ICTM (International Council for Traditional Music), Nafco (North Atlantic Fiddle Convention) och Nofod (Nordiskt forum för dansforskning).