Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mats Eklöf

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Mats Eklöf

Bakgrund

Född 1953. Jag har jobbat som psykolog sedan slutet av 1980 talet. Leg psykolog 1992. Fokus har legat på hur arbetsvillkor påverkar människors välbefinnande, hälsa, säkerhet och prestationsförmåga. Vidare hur man med psykologiska metoder kan påverka såväl arbetsvillkor som hur människor mår och fungerar på arbetsplatser. Jag har haft anställning bl a inom företagshälsovård, i konsultföretag och vid arbets- och miljömedicinsk klinik. Sektorer av arbetslivet inkluderar industri, naturbruk, skola, konstnärlig verksamhet, omsorg och sjukvård. Jag har stor erfarenhet av samarbete med specialister inom medicin och teknologi.

Undervisning

Jag undervisar inom områdena gruppsykologi, arbets- och organisationspsykologi samt undersöknings-/forskningsmetodik.

Forskning

Disputerade 2004 på avhandlingen Interventions for safe and healthy work.

Docent vid Sahlgrenska akademin 2010.

Arbetsvillkor och psykisk stress i arbetslivet allmänt och bland chefer inom offentlig verksamhet specifikt.

Effekt- och processtudier av psykologiska arbetslivsinterventioner för bättre samarbete, kommunikation, psykosocial arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Organisationsklimat med tonvikt på säkerhetsklimat.

Valda publikationer

Törner, M., Eklöf, M. , Pousette, A., Stave C. (2011) Högre säkerhet i livsmedelsindustrin. Ett interventionsprojekt för bättre säkerhetsklimat. Göteborg: Arbets och miljömedicin, Sahlgrenska akademin. Eklöf, M., Pousette, A., Dellve, L., Skagert, K., Ahlborg jr, G. (2010) Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI). Utveckling av ett frågeinstrument för mätning av stressorexponering, copingbeteende och copingresurser bland chefer inom offentlig vård och omsorg. (ISM rapport nr 7) Göteborg: Institutet för stressmedicin. Dellve, L., K. Skagert, & M. Eklöf (2008)The impact of systematic health & safety management for occupational disorders and long-term work attendance among home care workers. Social Science & Medicine, 67: p. 965-970.

Skagert, K., L. Dellve, M. Eklöf, A. Pousette, & G.Ahlborg. jr,. (2008) Leader’s strategies for dealing with own and their subordinates stress in public human service organisations. Applied Ergonomics. 39(6): p. 803-811.

Stave, C., M. Törner, & M. Eklöf (2007) An intervention method for occupational safety in farming - evaluation of the effect and process. Applied Ergonomics, 38: p. 357–368.

Eklöf, M. & M. Hagberg (2006) Are simple feedback interventions involving workplace data asociated with better working environment and health? A cluster randomized controlled study among Swedish VDU workers. Applied Ergonomics 37: p. 201-210.

Eklöf, M., M. Hagberg, A. Toomingas, & E. WigaeusTornqvist (2004) Feedback of workplace data to individual workers, workgroups or supervisors as a way to stimulate working environment activity. A cluster randomised controlled study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2004. 77(7): p. 505-514.

Eklöf, M., A. Ingelgård, & M. Hagberg, Is Participative Ergonomics Associated With Better Working Environment and Health? A Study Among Swedish White-Collar VDU Users. International Journal of Industrial Ergonomics, 2004. 34(5): p. 355-366.