Länkstig

Martina Verolin

Innovationsrådgivare

Forsknings- och
innovationskontoret
Besöksadress
Erik Dahlbergsgatan 11 b
41126 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Martina Verolin

Ger stöd till universitetets anställda och studenter när det gäller nyttiggörande av forskning. Det kan handla om att identifiera, testa och utveckla en idé, bidra till att skapa en överblick av den kunskap som skapats inom forskningen, kontakter och nätverk, rådgivning kring finansiering, och strategiska förhållningssätt till nyttiggörande.

Fokusområden: Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten, IT fakulteten.