Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marita Flisbäck

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F107
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Marita Flisbäck

Bakgrund MARITA FLISBÄCK är filosofie doktor och docent i sociologi. Hon disputerade år 2006 på avhandlingen ”Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar”. I denna bok studeras konstnärliga karriärvägar ur ett klass- och könsperspektiv.

Forskningsområden Flisbäcks forskningsintresse berör yrkeskarriärer och familjeliv, livsval, strategier för att hantera utsatthet och brist på erkännande. Hennes forskningsområden är konst- och kultursektorns arbetsliv, välfärd, status och erkännande i yrkeslivet och pensioneringens roll i relation till detta samt frågor om existentiell mening. Analyserna har ofta inringats av feministiska och kultursociologiska klassperspektiv. På senare år har de rört sig i riktning mot en existenssociologi, se t.ex. böckerna När livet går bort, när livet kommer till. Existenssociologiska betraktelser av konstnärligt arbete, familjebildning och anhörigförlust (Studentlitteratur, 2014) och Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press, 2017. Övriga författare Mattias Bengtsson och Anna Lund). Se vidare: http://www.nordicacademicpress.com/bok/farval-till-arbetet/

Forskningsprojekt För närvarande arbetar Flisbäck i forskningsprojektet ”Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015” som leds av docent Mattias Bengtsson och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet studerar aktiveringsstrategier inom svensk arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringssystem och ger bl.a. en sociologisk förståelse för välfärdsstatens omvandling mellan 1990 och 2015. I projektet ”På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv”, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse och lett av docent Anna Lund, studerade Flisbäck 2014-2016 den sociala, kulturella och existentiella innebörden av att gå i pension. Den betydelse som existentiella och kulturella meningsfrågor kan ha för formandet av kulturellt entreprenörskap undersökte Flisbäck år 2016 i projektet Efter Hultsfred. Kulturella entreprenörer i spåren av festivalen, lett av professor Mats Trondman (se vidare: http://efterhultsfred.se), finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Av övriga projekt som Flisbäck medverkat i kan nämnas Konstnärliga karriärer och familjebildning. En uppföljande studie av osäkra karriärvägar, finansierat av Vetenskapsrådet, som leddes av Flisbäck själv. Syftet med projektet var att förstå hur familjeliv inverkar på yrkesverksamheten och hur familjeliv, fritid och ekonomi påverkas av ett konstnärligt yrkesval. År 2009 och 2010 var Flisbäck verksam som utredare åt Konstnärsnämnden och undersökte då konstnärliga yrkesutövares arbets- och inkomstförhållanden.

Undervisning och handledning Social ojämlikhet och livsvillkor, yrkes- och utbildningsval, arbete- och familjeliv, pensionering, feministisk sociologi, existenssociologi, klassanalys och frågor om arbetslivets förändring.

År 2011 STINT erhöll Flisbäck stipendiet “Excellence in teaching” vilket gav möjlighet till en termin som gästlärare höstterminen 2011 vid Smith College, Massachusetts.

Samverkan Flisbäck är ledamot i skriftserien Arbetsliv i Omvandlings redaktionskommitté.