Länkstig

Marita Eastmond

Anknuten till forskning

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Marita Eastmond

FD 1989; Post doc 1990-91 vid University of Oxford, Centre for Refugee Studies. Professor i Socialantropologi; Verksam vid Institutionen för globala studier och under tiden 2007-2011 även vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap som professor i Folkhälsovetenskap vid sektionen Migration och Hälsa. Gästlärare/forskare: University of Oxford, Katholieke Universiteit Leuven, State University of New York; Institute of Ethnology/University of Hanoi, Vietnam. 

ForskningsområdeTre antropologiska inriktningar överlappar och befruktar varandra i den forskning jag bedrivit och bedriver: Politisk antropologi med speciellt intresse för flyktingskap och exil; återuppbyggnad och försoning av krigsdrabbade samhällen. Medicinsk antropologi med intresse för trauma, ’normalitet’ och medikalisering av flyktingar. Asylsökande barn och sårbarhetens politik. Migrationsantropologi med intresse för migranters sociala inkorporering i Sverige; återvändande till ursprungslandet samt migranters transnationella livsmönster. Cirkulär migration och utveckling i policy och praktik.

Etnografiska forskningsfält: Chile, USA, Kambodia, Bosnien-Hercegovina, Sverige

Pågående forskningPrecarious peacebuilding (Sida/SAREC) Tillsammans med fredsforskare från Göteborgs, Lunds och Uppsala universitetThe new developers? Circular migration in policy and practice (Sida/SAREC) Projektledare. Övriga medverkande Lisa Åkesson och Maria Eriksson Baaz, båda vid Institutionen för globala studier.

Undervisning

 • Medicinsk Antropologi (grundnivå)
 • Migration, Power and Identity (avancerad nivå)
 • Narratives and Life Stories (avancerad- och forskarnivå)
 • Etnografisk metod (forskarnivå)
 • Migration flyktingskap och hälsa (avancerad- och forskarnivå)

FälterfarenhetChile, Bosnien-Herzegovina, Kambodia, USA, Sverige (långsiktigt). Zambia, Guatemala, Vietnam (konsult)

Urval konferenser och presentationer(Anordnande av internationella konferenser och sessioner/speciellt inbjudna föredrag)

 • 1998: Conference Organiser, Nordic Network of Medical Anthropologists, Göteborg
 • 2001: Invited Session paper "Return and the Notions of Home-Coming" AAA, Washington
 • 2002: Keynote Address, "The Dreams and Realities of Coming Home: The Imaginations, Policies, Practices and Experiences of Return Migration" Workshop Institute of Anthropology, Copenhagen University.
 • 2003: Workshop organiser (m. Åkesson) Nordic anthropology meeting on Translocal field Methods.
 • 2004: Session Organiser, "Beyond Exile: Refugee strategies in Transnational contexts" (9th IASFM conference, Chiang Mai.
 • 2004: Conference Organiser, "The Asylum-Seeking Child in Europe", Göteborg
 • 2005: Invited Talk, "Accommodating Difference in Bosnia. Ten Years After Dayton" Chr. Michelsen Institutt Bergen.
 • 2005: Conference Organiser, Nordic Meeting on Asylum-Seeking Children, Göteborg
 • 2006: Session Organiser, "Children as Forced Migrants", 10th IASFM, Toronto
 • 2006: Invited talk, "Sociala Läkningsprocesser" Vetenskapsrådet, Stockholm
 • 2007: Invited talk, "Dilemmas of repatriation and return - Between policy ideals and migrant practices". Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Copenhagen

Uppdrag vid universitet utomlands

 • Post doc tjänst Oxford universitet (1991)
 • Gästprofessor vid Katholieke Universiteit, Leuven (ht 1992)
 • Gästprofessor, State University of New York (ht 1997)
 • Hanoi University & Institute of Ethnology Hanoi, kapacitetsuppbyggnad (Vt 1999 och 2000 )