Länkstig

Mariela Acuna Mora

Forskare, biträdande

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Mariela Acuna Mora

Mariela Acuna Mora är biträdande forskare på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hon är född och uppvuxen i Costa Rica. Hon har en sjuksköterskeexamen från Costa Rica och masterexamen i Folkhälsavetenskap och hälsoekonomi från Göteborgs Universitet. Hon disputerade januari 2021 och hennes doktorandtjänst var den första "double degree" vid Sahlgrenska Akademin. Hon fick en dubbel doktorsexamen, vid både SA och KU Leuven i Belgien.

Forskning

Mariela forskar inom övergången från barnsjukvård till vuxenvård hos ungdomar med medfödda hjärtfel.

Nyckelord

Personcentrerad vård, övergången, överföring, kroniska eller medfödda sjukdomar.