Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Heimersson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 233
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marie Heimersson

Jag är universitetsadjunkt med undervisning främst på speciallärar- och specialpedagogprogrammen, men jag undervisar också i specialpedagogik i kurser på grundlärarprogrammets olika inriktningar. Ett särskilt intresse är handledning i olika former. Jag är bland annat verksam med handledning för professionsutveckling i externa verksamheter (uppdrag).

Kompetens: Mina kompetensområden är läs- och skrivutveckling/-svårigheter, pedagogisk dokumentation samt handledning inom pedagogiskt arbete. Jag föreläser också om historiskt perspektiv på specialundervisning och specialpedagogik. Ansvarsområden: Jag har just nu kursansvar för två av kurserna inom speciallärarutbildningen, Specialpedagogik-teoretiska perspektiv på språk och kommunikation, samt  Läs- och skrivutveckling för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser. Dessutom ansvarar jag för kursen Specialpedagogiskt arbete för lärare åk F-3. Jag representerar IPS i Programrådet - grundlärare.