Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mariam Dalhoumi

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G412B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Mariam Dalhoumi

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt behandlar ett urval av förmoderna och moderna privata brev tillhörande den så kallade ʾiḫwāniyyāt-genren ('broderliga brev'). Genom att bygga på premissen av en befintlig diegesis syftar studien till att tolka ett erfarenhetsmässigt hantverk av karaktärisering och skildring utifrån en stilistisk och narratologisk ansats. Brevkorpusen ifråga sträcker sig över kronologiska och territoriella gränser och innefattar exemplar från den iberiska halvön (Andalusien) och Nordafrika (Marocko och Tunisien) från elva- och tolvhundratalet i förmodern tid och den första halvan av nittonhundratalet för vilken den arabiska kulturella renässansen, al-Nahḍa ('uppvaknande; återupplivande'), var utmärkande.

Min studie fokuserar på de epistolära ”jag”- och ”du”-karaktärerna och hur skribenternas språkbruk frambringar deras konstruktioner av mening och tolkning. Denna funktionella stilistiska metod banar också vägen för det sätt på vilket de narratologiska aspekterna av narrativ röst och perspektiv (fokalisering) kan inarbetas i studiens analys- och tolkningskall. Avhandlingsprojektet söker således att inbegripa såväl genreöverskridande som tvärkulturella och tvärkronologiska ansatser som kan användas för att undersöka hur stilistiska grepp och berättarteknik visar sig i förmoderna och moderna litterära kontexter.

Bakgrund

Född i Stockholm. Jag har avlagt kandidatexamen och masterexamen i arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier vid Stockholms universitet.