Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Boström

Forskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18a
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Maria Boström

Maria Boström arbetade 2002-17 på Arbets-och miljömedicin som arbetsmedicinsk ergonom. Arbetsuppgifterna bestod av att utreda belastningsergonomisk exponering vid misstänkt arbesskada och att undervisa på olika högskoleprogram och för Försäkringskassan. Hon disputerade 2016 vid Göteborgs universitet på en avhandling som handlar om unga vuxna och arbetsförmåga.  

Därefter har hon haft en forskartjänst på Enheten för Socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs universitet, en projektanställning på Folksam forskning i Stockholm och en postdoc-anställning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Stockholm. Forskningen har till stora delar handlat om psykisk hälsa, arbetsmiljö och arbetsförmåga, förutom inom trafikmedicin där fokus var på hälsorelaterad livskvalitet vid medicinsk invaliditet efter trafikolycka.

Sedan februari 2020 är hon tillbaka på en forskartjänst på Enheten för Socialmedicin, Göteborgs universitet, på deltid, och deltar i två beställda översikter. Dessa handlar om prevention av psyksik ohälsa i arbetslivet respektive könskillnader vid sjukskrivning pga. psykisk ohälsa.