Länkstig

Margareta Rorsman

Kanslichef

Sahlgrenska akademins
kansli
Fax
031-786 38 66
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Margareta Rorsman

Jag är chef för Sahlgrenska akademins kansli. Jag har det övergripande ansvaret för kansliets personal och det arbete som utförs här. Jag ger även administrativt stöd till akademins ledning.