Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marcos Parras Molto

Postdoktor

Avdelningen för tillämpad matematik och
statistik
Besöksadress
Chalmers tvärgata 3
41296 Göteborg
Rumsnummer
L3063
Postadress
Chalmers tekniska högskola, Avd för tillämpad matematik och statistik
41296 Göteborg

Om Marcos Parras Molto

Mitt forskningsintresse är relaterat till metagenomiska studier av mikrobiella samhällen från komplexa prover, med syfte att få bättre kunskap om deras genomiska och taxonomiska sammansättning.

I tidigare studier har jag analyserat mänskliga orala virussamhällen för att upptäcka möjliga biomarkörer som kan vara användbara för att fastställa skillnader mellan patienter med karies eller magsår och friska personer, genom jämförande modeller baserade på genetiskt avstånd mellan DNA-sekvenser. Å andra sidan kan bestämmande av möjliga värdar för virus som har litiska enzymer vara användbart för att utgöra grunden för tänkbara fagterapier.

Dessutom har jag genomfört studier av 16S-bakteriella amplikoner för att bestämma vilka bakterier som finns i olika komplexa prover, såväl som fastställt sambandet mellan den taxonomiska diversiteten och de olika funktionerna för bakteriella gener.

Nu är jag intresserad av att lära mig nya tekniker och analytiska modeller för studiet av antibiotikaresistens hos bakterier, vilket tillsammans med utvecklingen av fagterapier kan innebära en förbättring i behandlingen av så kallade superbakterier.

Se även https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/parr.aspx