Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Malin Nystrand

Universitetsadjunkt

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463
40530 Göteborg

Om Malin Nystrand

Malin är lärare vid Avdelningen för folkhälsa och samhällsmedicin, Göteborgs universitet samt affilierad forskare vid Centre for African Economies, vid Department of Social Science and Business, Roskilde universitet, Danmark.

Hon undervisar inom både masterprogrammet i folkhälsa och masterprogrammet i global hälsa, framför allt vad gäller sociala, politiska och ekonomiska bestämningsfaktorer för hälsa i ett globalt perspektiv, samt vad gäller kvalitativa forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap.

Hennes nuvarande forskningsaktiviteter innebär framför allt att avsluta ett post-doc projekt om relationen mellan investerare och småbönder i storskaliga jordbruksinvesteringar i Östafrika, med huvudfokus på Uganda. Från och med 2021 kommer hon vara baserad vid Roskilde universitet på halvtid för att arbeta med ett nytt forskningsprojekt om kontanta bidrag i Östafrika.

Förutom doktorsexamen i freds- och utvecklingsforskning har hon sedan tidigare en ekonomexamen samt en magisterexamen i nationalekonomi baserat på studier vid Linköpings universitet, University of East Anglia (UK) och Göteborgs universitet.

Forskningsområden

Malins forskningsintresse kretsar kring sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar för internationell utveckling i bred mening. Hennes tidigare och nuvarande forskningsaktiviteter inkluderar följande teman: jordbruksinvesteringars politiska ekonomi, landinvesteringar och landkonflikter, informella sociala skyddsnät, småföretagares roll i uppbyggnad efter krig, små och medelstora företag (SMEs), socialt ansvarstagande, kritiska perspektiv på utvecklingsdiskursen, etc. Empiriskt fokuserar hennes forskning på östra och södra Afrika, med huvudfokus på Uganda.

Pågående forskning

Malin arbetar för närvarande främst med att avsluta ett pågående externt finansierat forskningsprojekt med titeln: "Grader av motsättning - relationer mellan småbrukare och investerare i storskaliga jordbruksinvesteringar". Det är ett internationellt post-doc projekt finansierat av Vetenskapsrådet, med placering både vid Göteborgs universitet och vid Roskilde universitet i Danmark. Studien undersöker graden av motsättning mellan småbönder och investerare i ett antal fall av storskaliga investeringar i jordbrukssektorn i Uganda. Fokus är på fall som involverar nationella investerare, istället för det mer vanliga fokuset på utländska investerare. Två huvudfaktorer som antas ha effekt på graden av motsättning mellan de inblandade aktörerna undersöks: 1) villkoren för involvering av småbönder i investeringsprojektet, 2) relationen mellan småbönderna, investeraren och den politiska eliten. Studien genomförs i nära samarbete med det större forskningsprogrammet "Hierarchies of Rights" vid Roskilde universitet, Danmark, som utforskar den politiska ekonomin av storskaliga investeringar i utvinningsindustrin och jordbruk. Projektet har hittills resulterat i publikationer av ett analytiskt ramverk för analys av den politiska ekonomin i investeringar i land och naturresurser i Afrika (Buur, Pedersen, Nystrand, Macuane and Jacob, 2020; Buur, Pedersen, Nystrand och Macuane, 2019; Buur, Nystrand och Pedersen, 2017). Flera publikationer av fallstudier inom socker- och risindustrierna i Uganda är på gång.

Från och med 2021 kommer Malin vara baserad vid Roskilde universitet på halvtid och arbeta med ett nytt forskningsprojekt om kontanta bidrag i Östafrika.

Doktorsavhandlingen, som försvarades i juni 2015, handlar om socialt ansvarstagande av lokala företagare i Uganda. Denna studie har också lett till spin-off studier kring: lokala företagares roll i återuppbyggnad efter krig; korruption; informella och formella välfärdssystem. Flera av dessa teman utforskas fortfarande.

Undervisning

Nuvarande undervisningsaktiviteter försiggår framför allt inom masterprogrammet i folkhälsa och masterprogrammet i global hälsa vid avdelningen för folkhälsa och samhällsmedicin vid Göteborgs universitet. Malin är för närvarande kursansvarig för följande kurser:

  • Folkhälsa, kurs: Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap
  • Global hälsa, kurs: Global hälsoekonomi

Därutöver undervisar hon i många andra kurser i programmen, på teman relaterat till de sociala, politiska och ekonomiska bestämningsfaktorerna för hälsa, i ett globalt perspektiv. Hon är också involverad som handledare till masteruppsatser inom bägge programmen.

Malin har undervisat regelbundet sedan 2005, främst inom globala studier och globala utvecklingsstudier vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

Malin har varit kursansvarig och undervisat regelbundet inom följande kurser:

  • Globala utvecklingsstudier kärnkurs, delkurs ’Fattigdom, resurser och fördelning’
  • Globala studier, färdighetskurs ’Projektledning och utredning’
  • Afrikakunskap, delkurs ’Ekonomiska förhållanden och internationellt utvecklingssamarbete i Afrika’
  • Handledning av kandidat- och magisteruppsatser inom Globala Studier.

Dessutom har hon undervisat i samhällsvetenskaplig forskningsmetod, utvärderingsmetod, välfärdsekonomi och relaterade ämnen vid andra institutioner och universitet/högskolor i Sverige.

Under 2017-2020 gav hon en kurs i 'Economic Development in Africa' inom Master programmet i African Studies, Centre for African Studies, Köpenhamns Universitet, Danmark.

Övrigt

Malin har under många år arbetat med utredningar och utvärderingar inom internationellt utvecklingssamarbete, delvis parallellt med forskarutbildning och undervisning.