Länkstig

Mahmoud Keshavarz

Universitetslektor

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Mahmoud Keshavarz

Lektor i design studies och docent i kulturantropologi. Jag disputerade i interaktionsdesign, 2016, på avhandlingen ”Design-Politics: An Inquiry into Passports, Camps and Borders” som fick pris för bästa avhandling vid Malmö universitet. Våren 2014 var jag gästforskare vid Parsons School of Design, The New School, New York. Mellan 2017 och 2020 var jag postdoktor vid Engaging Vulnerability forskningsprogram på institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Från och med hösten 2020 har jag varit verksam som lektor i design studies på HDK-Valand med uppdrag att utveckla design studies i tre befintliga master program i design på institutionen.

Min forskning fokuserar på designpolitik och hur olika materiella praktiker formar vår uppfattning och möjligheter att (av)göra politik. Jag forskar och skriver om ett brett spektrum av diskurser som designpolitik och etik, designteori, deltagande design och designantropologi med särskilt fokus på frågor kring makt, dissent och kolonialitet.

Min nuvarande tvärvetenskapliga forskning undersöker den våldsamma men fantasifulla förmågan i materialitet av im/mobilitet, gränser och migration. Centralt i min forskning är hur rörelsepolitiken i allmänhet, och migrationspolitik i synnerhet, formuleras, utförs, kommuniceras och ifrågasätts genom specifikt och historiskt material och visuella praktiker. Några av dessa frågor har behandlats i min bok The Design Politics of the Passport: Materilaity, Immobility, and Dissent (2019). Mina artiklar publiceras i olika tidskrifter och antologier på engelska, svenska och persiska.

Tidigare har jag undervisat i design på Malmö universitet och Linnéuniversitetet och i antropologi på Uppsala universitet och Stockholms universitet. Jag handleder tre doktorander, en vid Göteborgs universitet och två vid Uppsala universitet.

Jag är medchefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Design and Culture, och affilierad forskare vid Engaging Vulnerability Research Program, Institutionen för kulturantropologi, Uppsala universitet, samt grundande medlem av Decolonizing Design och Critical Border Studies.

Pågående forskningsprojekt:

PLACED: Accommodating refugees and asylum seekers and the spatial production of hospitality and otherness (2020–2023) – finansierat av Formas

Smuggling as a Technical Critique of Borders (2017–2020) – finansierat av Engaging Vulnerability Research Program