Länkstig

Magnus Ljunggren

Om Magnus Ljunggren

Ämne: ryska

Forskning

Magnus Ljunggrens forskning inom rysk litteratur, dess riktningar och litterära personligheter under början av 1900-talet hör till de främsta inom forskningsfältet, 38 publikationer (2004-2009). Hans tredje bok ”Twelve Essays on Andrej Belyj's Peterburg” (184 s.) är ett resultat av en livslång forskning om Andrej Belyjs liv och författarskap [Nr. 94899].

Om Ljunggrens forskningsinsatser och deras internationella betydelse vittnar en samlingsvolym ”Literatura kak miroponimanie. Literature as a world view. Festschrift in honour of Magnus Ljunggren” (2009) som de mest framstående och internationellt kända forskarna inom området deltar i [Nr. 104257].