Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magnus Krook

Doktorand

Institutionen för språk och
litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
C432
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Magnus Krook

Projektbeskrivning

Mitt avhandlingsämne behandlar latinet som kommunikationsmedel inom filosofi och naturvetenskap vid de svenska universiteten under perioden 1800-1840. I synnerhet kommer jag att fokusera på hur den tyska nyromantiken påverkade svenska filosofer och naturvetare, och hur den latinska vetenskapliga terminologin förändrades under denna period.

Bakgrund

Jag är från och med hösten 2017 doktorand i latin. Min grundutbildning genomfördes vid Lunds universitet (FK i latin och grekiska, FM i teoretisk och praktisk filosofi).

Artiklar

Carl Adolph Agardh och den växtsystematiska metodiken. Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ), 2014.

Carl Adolph Agardhs De metamorphosi algarum - kommentar till en avhandling från 1820. Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ), 2016.