Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lovisa Thunström

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lovisa Thunström

Bakgrund

Jag är socionom och leg. hälso- och sjukvårdskurator med tidigare arbetserfarenhet av både somatisk och psykiatrisk specialistsjukvård. Jag har en master i socialt arbete och arbetade i tre terminer som universitetsadjunkt på Institutionen för socialt arbete, innan jag började forskarutbildningen HT-21.

Utöver socionom- och masterexamen i socialt arbete har jag även studerat konflikthantering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, och undervisat i detta ämne på olika kurser inom olika lärarprogram på Göteborgs Universitet.

Jag är intresserad av högskolepedagogik och utbildningsfrågor, särskilt i relation till socionomprogrammet.

Forskningsintresse och avhandlingsprojekt

Forskningsområdet jag är intresserad av att undersöka och utveckla handlar om anhöriga till patienter inom psykiatrisk vård. I mitt avhandlingsarbete är jag intresserad av anhörigas möjligheter till delaktighet och inkludering inom den psykiatriska vården i Sverige, samt de anhörigas tillgång till stöd från region och kommun.

Undervisning

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

SW2557 Möte, metoder och etik 1 (avancerad nivå)

Tidigare undervisning

  • Socionomprogrammet (grund- och avancerad nivå)
  • Lärarprogrammet (grundnivå)
  • Yrkeslärarprogrammet (grundnivå)
  • Förskollärarprogrammet (grundnivå)