Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lisa Lindén

Postdoktor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F106
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lisa Lindén

Lisa Lindén arbetar sedan februari 2018 som postdoktor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Mellan 2019 och 2021 är hon inom ramen för en internationell postdok från Vetenskapsrådet gästforskare vid The Centre for Science Studies, Lancaster University (mentor är professor Vicky Singleton).

Lisa har tidigare arbetat som vikarierande universitetslektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet samt vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon disputerade 2016 vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hon har även en kandidatexamen och en masterexamen i sociologi, bägge från Göteborgs universitet.

I sin forskning använder hon sig av perspektiv från teknik- och vetenskapsstudier (STS). Empiriskt fokuserar hon på områden som är relaterade till medicin, vård, folkhälsa, kön och sexualitet. Nuvarande forskning undersöker, med hjälp av etnografiska metoder, gyncancer-patientorganisationer i Sverige och i Storbritannien, med särskilt fokus på hur sådana organisationer mobiliserar för bättre hälso- och sjukvård.

Hennes avhandling Communicating Care: The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns (Arkiv förlag, 2016) är situerad till feministiska STS-studier och särskilt till forskning om omsorgspraktiker. Avhandlingen bidrar till denna forskning genom sitt fokus på tidsmässiga dimensioner av omsorg. 2016 tilldelades avhandlingen priset för årets bästa avhandling vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Lisa har tidigare varit gästforskare vid Lancaster University (maj-juni 2012) och University of California, San Diego (januari-juni 2015).

Forskningsintressen

Teknik- och vetenskapsstudier, feministisk teori, vård, omsorg, medicin, folkhälsa, reproduktiv och sexuell hälsa, medborgardeltagande, digitala medier, affekt, kön och sexualitet, etnografi, kvalitativa metoder

Forskningsprojekt

2018-2021 "Empowerment och stigmatisering: Patientorganisationer, gynekologisk cancer och identiteter i omvandling" (finansierat av Vetenskapsrådet)

2021-2025 "Implementeringen av HPV-vaccination för pojkar i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga", med medsökande Ylva Odenbring (finansierat av Forte)

Undervisning

Har stor erfarenhet av undervisning (som kursansvarig, föreläsare, seminarieledare, handledare och examinator) inom sociologi, teknik- och vetenskapsstudier och genusvetenskap.

Samverkan

• Medlem i Society for Social Studies of Science (4S)

• Medlem i European Association for the Study of Science and Technology (EASST)

• Medlem i svenska sociologiförbundet

• Ingår i institutionens forskningsgrupp om teknik- och vetenskapsstudier

• Ingår i institutionens forskningsgrupp om digitalisering

• Ingår i institutionens forskningsgrupp om feministisk forskning