Länkstig

Lisa Lindén

Forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Lisa Lindén

Lisa Lindén är docent i sociologi och arbetar för närvarande som forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Mellan 2018 och 2021 var hon inom ramen för en internationell postdok från Vetenskapsrådet postdoktor vid institutionen och var bland annat gästforskare vid The Centre for Science Studies, Lancaster University.

Lisa har tidigare arbetat som vikarierande universitetslektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet samt vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon disputerade 2016 vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

I sin forskning använder hon sig av perspektiv från teknik- och vetenskapsstudier (STS). Empiriskt fokuserar hon på områden som är relaterade till medicin, vård, folkhälsa, kön och sexualitet. Hennes avhandling Communicating Care: The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns (Arkiv förlag, 2016) är situerad till feministiska STS-studier och särskilt till forskning om omsorgspraktiker. Avhandlingen bidrar till denna forskning genom sitt fokus på tidsmässiga dimensioner av omsorg. 2016 tilldelades avhandlingen priset för årets bästa avhandling vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Lisa har tidigare varit gästforskare vid Lancaster University (maj-juni 2012, februari 2019-januari 2021) och University of California, San Diego (januari-juni 2015).

Forskningsintressen

Teknik- och vetenskapsstudier, feministisk teori, vård, omsorg, medicin, reproduktiv och sexuell hälsa, folkhälsa, medborgardeltagande, barn och unga, digitala medier, affekt, kön och sexualitet, etnografi, kvalitativa metoder

Pågående forskningsprojekt

2018-2021 Empowerment och stigmatisering: Patientorganisationer, gynekologisk cancer och identiteter i omvandling (finansierat av Vetenskapsrådet)

2021-2025 Implementeringen av HPV-vaccination för pojkar i Sverige: jämställdhet och sexuell hälsa bland unga, med medsökande Ylva Odenbring (finansierat av Forte)

2021-2024 Bristningars betydelser: Vårdtagares och vårdgivares perspektiv på andra gradens förlossningsbristningar, deras implikationer, och förbättringsmöjligheter i vården, projektledare Lisa Guntram, Linköpings universitet (finansierat av Forte)

2022-2026 Bortom Covid? Att använda patientkunskap för att förbättra vården för långtidssjuka i Covid-19, projektledare Jesper Petersson (finansierat av Forte)

Utmärkelser

2016 Pris för årets bästa avhandling, Linköpings universitet, 25 000 SEK

2020 Hans L Zetterbergpriset i sociologi, ges till "yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten", Uppsala universitet, 100 000 SEK

Undervisning

Har stor erfarenhet av undervisning (som kursansvarig, föreläsare, seminarieledare, handledare och examinator) inom sociologi, teknik- och vetenskapsstudier och genusvetenskap.

Samverkan

• Medlem i Society for Social Studies of Science (4S)

• Medlem i European Association for the Study of Science and Technology (EASST)

• Medlem i svenska sociologiförbundet

• Ingår i institutionens forskningsgrupp om teknik- och vetenskapsstudier

• Ingår i institutionens forskningsgrupp om digitalisering

• Ingår i institutionens forskningsgrupp om feministisk forskning