Länkstig

Linn Elena Zulka

Forskare

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Linn Elena Zulka

Bakgrund Doktorand sedan hösten 2017 Fil. master i psykologi, Bonn Universitetet, Tyskland, 2017 Fil. kandidat i psykologi, RWTH Aachen Universitetet, Tyskland, 2015

Biträdande forskare vid Bonn Universitetssjukhuset, Tyskland, 2016-2017 Biträdande forskare vid RWTH Aachen Universitet, Tyskland, 2012-2014

Pågående forskning Jag arbetar för närvarande i forskningsprojektet HEalth, Aging and Retirement Transitions i Sverige - HEARTS som ger mig möjlighet att undersöka kognitiv hälsa i pensioneringsprocessen.