Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Linda Weichselbraun

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F136
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Linda Weichselbraun

Bakgrund:

Linda Weichselbraun är sedan augusti 2015 doktorand i sociologi med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier (STS). Hon har en filosofie masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning (2014) samt journalistexamen från JMG (2002), båda erhållna vid Göteborgs universitet. Verksam som journalist sedan 2001 med sociala frågor och psykiatri som specialområden. 

Linda har även en bakgrund som aktivitst och utbildare i frågor som rör förbättring av psykiatrisk tvångsvård och har arbetat flera år inom Sveriges Kommuner och Landstings nationella förbättringsprogram "Bättre vård - mindre tvång".

Intresseområden:

  • Science and Technology Studies (STS)
  • Transgender Studies
  • Medicinsk sociologi
  • Emotionssociologi
  • Kriminologi och rättssociologi

Pågående forskning:

Lindas pågående avhandlingsprojekt behandlar relationen mellan neurovetenskap, samhälle, identitet och uppfattningar om normalitet, med särskilt fokus på trans/könsidentitet och transaktivism.

Undervisning och handledning:

Undervisar på kurser i kriminologi och sociologi samt på förskollärarprogrammet. Handleder kandidatstudenter i sociologi.

Samverkan:

  • Medlem i det transdisciplinära forskarnätverket NeuroGenderings
  • Medlem i, och medgrundare av, det nordiska forskarnätverket Bodies in/and STS.