Länkstig

Linda Weichselbraun

Universitetsadjunkt

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Linda Weichselbraun

Bakgrund:

Linda Weichselbraun är doktorand med inriktning mot Science & Technology Studies (STS) vid Institutionen för sociologi och arbetsvetensap, samt universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.

Linda har en filosofie masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning (2014) samt journalistexamen från JMG (2002), båda erhållna vid Göteborgs universitet. Verksam som journalist sedan 2001 med sociala frågor och psykiatri som specialområden. Ordförande i föreningen Socialpolitisk debatt som står bakom tidskriften SocialPolitik.

Linda har även en bakgrund som aktivitst och utbildare i frågor som rör förbättring av psykiatrisk tvångsvård och har arbetat flera år inom (dåvarande) Sveriges Kommuner och Landstings nationella förbättringsprogram "Bättre vård - mindre tvång".

Intresseområden:

  • Science and Technology Studies (STS)
  • Transgender Studies
  • Medicinsk sociologi
  • Emotionssociologi
  • Kriminologi och rättssociologi

Pågående forskning:

Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism samt perspektiv från forskningsfältet Science and Technology Studies (STS) undersöker Linda i sitt pågående avhandlingsarbete hur transpersoners hjärnor beforskats och tillskrivits mening, från mitten av 1950-talet och framåt.

Undervisning och handledning:

Linda undervisar för närvarande inom kriminologi, psykosociala perspektiv på hälsa/ohälsa, kvalitativ metod, vetenskapsteori samt akademiskt skrivande. Hon handleder även kandidatuppsatser i socialt arbete vid Göteborgs universitet samt examensarbeten vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. I bagaget finns undervisning om bland annat kultursociologiska perspektiv på främlingskap, utanförskap och modernitet, samt sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för förskollärare. Handledning av kandidatuppsatser i sociologi finns också i bagaget.

Samverkan:

  • Medlem i det transdisciplinära forskarnätverket NeuroGenderings.
  • Medlem i, och medgrundare av, det nordiska forskarnätverket Bodies in/and STS.