Länkstig

Linda Weichselbraun

Universitetsadjunkt

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Linda Weichselbraun

Bakgrund:

Linda Weichselbraun är doktorand med inriktning mot Science & Technology Studies (STS) vid Institutionen för sociologi och arbetsvetensap, samt universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete. Hon har en filosofie masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning (2014) samt journalistexamen från JMG (2002), båda erhållna vid Göteborgs universitet. Verksam som journalist sedan 2001 med sociala frågor och psykiatri som specialområden.

Linda har även en bakgrund som aktivitst och utbildare i frågor som rör förbättring av psykiatrisk tvångsvård och har arbetat flera år inom (dåvarande) Sveriges Kommuner och Landstings nationella förbättringsprogram "Bättre vård - mindre tvång".

Intresseområden:

  • Science and Technology Studies (STS)
  • Transgender Studies
  • Medicinsk sociologi
  • Emotionssociologi
  • Kriminologi och rättssociologi

Pågående forskning:

Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism samt perspektiv från forskningsfältet Science and Technology Studies (STS) undersöker Linda i sitt pågående avhandlingsarbete hur transpersoners hjärnor beforskats och tillskrivits mening, från mitten av 1950-talet och framåt.

Undervisning och handledning:

Undervisar för närvarande inom kvalitativ metod, vetenskapsteori och kriminologi, samt handleder kandidatuppsatser i socialt arbete. Tidigare undervisning har även berört kultursociologiska perspektiv på främlingskap, utanförskap och modernitet, samt sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för förskollärare. Handledning av kanditatuppsatser i sociologi finns också i bagaget.

Samverkan:

  • Medlem i det transdisciplinära forskarnätverket NeuroGenderings.
  • Medlem i, och medgrundare av, det nordiska forskarnätverket Bodies in/and STS.