Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lena Fridlund

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 233
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lena Fridlund

Arbetsuppgifter och intresseområden   Jag arbetar till största del inom specialpedagog- och speciallärar-programmen, samt inom lärarutbildningens olika kurser. Inom dessa utbildningar och även inom andra så kallade fristående kurser är jag särskilt intresserad av området ”mångfald”, det vill säga hur detta skrivs fram på formuleringsarenan och hur det sen kommer till uttryck i praktiken. I detta sammanhang är jag intresserad av att se/studera begreppen ”mångfald/mångfald berikar” i relation till alla elevers olikheter och hur dessa bemöts inom det svenska skolsystemet. Frågor av intresse är exempelvis: Vilka elever/studeranden inbegrips i denna mångfaldsdiskurs? 

Mot min bakgrund av många år inom läraryrket och inom området specialpedagogik är jag även intresserad av begreppet inkludering i relation till elever med utländsk bakgrund, dvs vilka elever omfattas av inkluderingsretoriken och vilka utesluts? Detta är några av alla de frågor jag intresserat/intresserar mig för.    Jag arbetar också med och har arbetat med uppdrag från Skolverket vad gäller de elever som benämns ”nyanlända” och ”elever med utländsk bakgrund”.