Länkstig

Lars Gunnarsson

Professor emeritus

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Lars Gunnarsson

Forskningsintressen Min forskning har genom åren handlat mycket om barns utveckling och socialisation i olika uppväxtmiljöer i Sverige och i andra länder. Barnfamiljers livsvillkor har studerats utifrån utvecklingsekologiska, komparativa, longitudinella och tvärvetenskapliga perspektiv. Internationella jämförelser av familjestödjande åtgärder och förskolans utformning och innehåll har också ingått i denna forskning, liksom utvärdering av olika samhälleliga satsningar för att stärka resurssvaga familjers situation och möjligheter att bryta segregationen inom utsatta bostadsområden i storstäder. Av speciellt intresse har här varit studier av informella och formella sociala nätverk runt barn och föräldrar.

Undervisningsintressen Jag har ofta undervisat inom kurser som handlar om barns utveckling, lärande och socialisation, och har speciellt ägnat mig åt undervisning om barns livsvillkor kopplat till rådande formella och informella stödstrukturer runt familjer och barn i olika delar av världen. Mitt intresse för internationalisering och ökad studentrörlighet har också lett till att jag engagerat mig i utveckling av och undervisning inom kurser på engelska för utbytesstudenter. Jag har sedan 2000 arbetat aktivt med internationellt samarbete mellan Göteborgs universitet och lärosäten runt om i världen, med särskild tonvikt på samarbete med universitet i utvecklingsländer i Afrika och Latinamerika. Sedan några år tillbaka är jag samordnare för ett av de fyra GU-projekten inom ramen för Det Globala Universitetet och genom detta aktivt engagerad i ett samarbete med forskare, lärare, administratörer och studenter vid Nelson Mandela Metropolitan University i Port Elizabeth, Sydafrika.

Nyckelord utvecklingsekologi, familjepolitik, komparativ pedagogik, socialt nätverk, barns livsvillkor och lärande, utvärdering av samhällsinsatser, internationellt samarbete.