Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lars Göran Wallgren Tengberg

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Rumsnummer
516
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Lars Göran Wallgren Tengberg

Bakgrund

Född 1956 i Göteborg.

 • Docent i psykologi 2017, vid Göteborgs universitet.
 • Filosofie doktor i psykologi 2011, vid Göteborgs universitet.
 • Master i psykologi, med inriktning på sexologi 2018, vid Göteborgs universitet
 • Ekonomie magister 2005 i företagsekonomi, vid Göteborgs universitet.

Undervisning

 • Ledarskap och organisatoriskt beteende
 • Ledarskap; Attityd; Motivation, Kommunikation
 • Rekrytering och omställning
 • Handledning av kandidat, magister och masteruppsatser
 • Handledning av doktorand

Forskningsintresse

Arbetsmotivation, Ledarskap, Grupputveckling, Psykosocial arbetsmiljö.

Pågående forskning

 1. Självledarskap i teori och praktik
  Självledarskap (self-leadership) är ett relativt nytt begrepp som blivit mer populärt under de senaste decennierna. På 70-talet publicerades 449 forskningsartiklar i ämnet och bara under 2020 publicerade 2029 forskningsartiklar (PsycInfo). Det kan naturligtvis finnas olika förklaringar till det ökade intresset, som till exempel trender i ledarskap och arbetsmotivation. Det kan även finnas djupare förklaringsmodeller såsom att ledarskapet anpassas utifrån behov som kan uppstå, exempelvis strukturella förändringar och en ökad komplexitet i arbetslivet. Självledarskap har också blivit mer aktuellt i samband med Corona pandemin och den ökade andelen av arbete som sker på distans där arbetstagarnas kontor har blivit i hemmiljön.

  Syftet med projektet är att inom organisationspsykologi definiera begreppet ”Självledarskap” utifrån befintliga teorier och tidigare forskning. Därefter kommer vi att, tillsammans med medverkande organisationer som uppger att de har infört Självledarskap, jämföra praktik med befintliga teorier och tidigare forskning. Vi kommer också att studera egenskaper inom Personlighetspsykologin som är relaterat till ett fungerande självledarskap. Denna studie är också en del av en masterexamen på psykologiska institutionen.
  Resultatet kommer att innehålla rekommendationer för ett införande av självledarskap

 2. Phubbing i arbetslivet
  En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö, engagemang, teameffektivitet, säkerhetsklimat, och återhämtning
 3. Utvecklingsteams erfarenheter av organisationsförändring
  Programvaruutvecklingsteam är en påverkade av socialt inflytande och detta bidrar till deras kollektiva attityder mot organisationsförändringar. Om mjukvaruföretag ska upprätthålla en hög förändringshastighet samtidigt som de säkerställer hälsosamma stressnivåer och hög motivation bland sina anställda, är det ytterligare insikter i sambandet mellan lagbeteende och organisationsförändring avgörande. Syftet med detta projekt är således att få insikt i förhållandet mellan mjukvaruutvecklingarnas beteende och organisationsförändring. Ett samarbete mellan Saab AB, Chalmers tekniska högskola och Psykologiska institutionen
 4. Corporate Social Responsibility (CSR) en generationsfråga?
  Idag finns det ett ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsprinciper och grundläggande miljöstandarder, oavsett vilken verksamhet de bedriver. Företagen har ett socialt och etiskt ansvar - Corporate Social Responsibility (CSR). Syftet med detta projekt är att studera huruvida motivationen till CSR är avhängigt generationstillhörigheten.
 5. Diskrepans i värderingar inom mjukvaruutvecklingsorganisationer
  Tidigare studier har visat att skillnader i gemensamma värderingar mellan olika grupper i en organisation har en negativ effekt på organisatoriska förändring. I denna studie söker vi mer djupgående insikter i missmatchen mellan grupper värderingar. Syftet med detta projekt är att undersöka hur skillnader i värderingar mellan organisationens grupper påverkar mjukvaruföretagens prestanda. Vi strävar också efter att utvidga kunskapen om organisatoriska värden i större utsträckning med hjälp av en explorativ forskningsinriktning. Därför är vårt sekundära mål också att få insikt i organisatoriska värderingar och hur de påverkar beteende och prestanda.

Valda Publikationer

Lenberg, P., Tengberg, L. G. W., & Feldt, R. (2017). An initial analysis of software engineers’ attitudes towards organizational change. Empirical Software Engineering, 22(4), 2179-2205.

Lenberg, P., Feldt, R., & Wallgren, L. G. (2015). Behavioral software engineering: A definition and systematic literature review. Journal of Systems and Software.

Wallgren, L.G. (2014). High Levels of Work Motivation reduce the Perceived Stress: A Study among Information Technology (IT) Consultants. In M. Khosrow-Pour (ed.), Inventive Approaches for Technology Integration and Information Resources Management (pp. 240-258). Hershey, PA: IGI Global.

Wallgren, L. G. (2013). Theory Y embedded in Theory X: The limited role of autonomy in decreasing perceived stress among IT consultants. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 4(4), 1-17

Wallgren, L.G., & Johansson Hanse, J. (2012). A Two-Wave Study of the Impact of Job Characteristics and Motivators on Perceived Stress among Information Technology (IT) Consultants. International Journal of Technology and Human Interaction, 8(4), 74-90

Wallgren, L. G. (2011). Motivation requested - Work motivation and the work environment of IT consultants. Filosofie doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Wallgren, L.G., Leijon, S., & Malm Andersson, K. (2011). IT managers’ narratives on subordinates’ motivation at work – a case study. International Journal of Technology and Human Interaction, 7(3), 35-49.

Wallgren, L.G., & Johansson Hanse, J. (2011). The motivation of information technology consultants: The struggle with social dimensions and identity. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21 (6), 555–570.