Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Håkansson

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F335
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Kristina Håkansson

Bakgrund Jag disputerade 1995 på avhandlingen Förändringsstrategier i arbetslivet vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Intresset för arbetsplatsers förmåga att hantera förändringar kvarstår också i senare projekt även om fokus flyttats till olika former av flexibilitet. Jag är docent sedan 2007 och professor sedan 2014. Forskningsområden/ forskningsintressen

Min forskning är inriktad mot arbetsliv och arbetsmarknad. Under senare år har forskningen främst rört vilka faktorer som driver på arbetsgivarnas behov av på flexibilitet samt vad olika typer av flexibilitet får för konsekvenser för individer, arbetsplatser och arbetsmarknaden. Pågående och planerade projekt

Ett pågående projekt handlar om inhyrning av personal och inhyrda konsulters attityder till arbetet. Att vara inhyrd innebär att man har två organisationer att förhålla sig till, bemanningsföretaget som är arbetsgivare samt kundföretaget där man utför sitt arbete. I projektet är vi intresserade av hur inhyrda konsulter upplever sina arbetsvillkor samt hur konsulters uppfattningar skiljer sig mellan olika länder. Ett annat projekt syftar till att undersöka arbetsgivares motiv för att använda inhyrd personal. I detta projekt jämförs användningen av inhyrd personal i Sverige och Storbritannien över en 10-årsperiod. Undervisnings- och handledningsområden

Jag undervisar huvudsakligen inom arbetsmarknad, arbetsorganisation och ledarskap samt metod.

Publikationer i urval Kristina Håkansson and Tommy Isidorsson (2014) The trade union response to agency labour in Sweden. Industrial Relation Journal 45:1, 22-38

Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson and Hannes Kantelius (2013) Stable flexibility. Strategic long term use of temporary agency workers in Sweden. International Journal of Action research 2013, 9 (3).

Svalund, Jörgen, Gunilla Bergström, Jan-Erik Dölvik, Kristina Håkansson, Anu Jarvensivu, Heidi Kervinen, Rasmus Juul Möberg och Tatu Piirainen (2013) Stress testing the Nordic models: Manufacturing Labour adjustments during crisis. European journal of industrial relations 2013, 19 (3)

Håkansson, Kristina, Tommy Isidorsson och Pille Strauss Raats (2013) Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket 2013

Håkansson, Kristina och Tommy Isidorsson (2012) “Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers” Organization Studies, SAGE Publications.

Håkansson, Kristina och Tommy Isidorsson (2012) ”Fackets solidaritet med flexibel arbetskraft”, i Schiller, B (red) Solidarietens många ansikten. Arena förlag.

Håkansson, Kristina och Tommy Isidorsson (2012) ”Temporary agency workers and organizational commitment”, i Bengt Furåker, Kristina Håkansson, and Jan Ch. Karlsson (eds.) Commitment to Work and Job Satisfaction. Studies of Work Orientations. Routledge.

Hikspoors, Frans, Tomas Bjarnason and Kristina Håkansson (2012) “Declining work Centrality in Western Europe – Myth or Reality?” I ”, i Bengt Furåker, Kristina Håkansson, and Jan Ch. Karlsson (eds.) Commitment to Work and Job Satisfaction. Studies of Work Orientations. Routledge

Furåker, Bengt, Kristina Håkansson and Jan Karlsson (2012) “The relevans of studying work orientations” i Bengt Furåker, Kristina Håkansson, and Jan Ch. Karlsson (eds.) Commitment to Work and Job Satisfaction. Studies of Work Orientations. Routledge

Håkansson, Kristina och Tommy Isidorsson (2011) ”Fackliga förhållningssätt till hyresarbetskraft”, Arbetsmarknad och Arbetsliv, nr 1 2011.