Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Fridh

Universitetsadjunkt

Forskningssamordnare

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Universitetslektor

Forskare

Enheten för
Design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

E-post

Om Kristina Fridh

Kristina Fridh tog sin masterexamen i arkitektur 1987 och sin doktorsexamen 2001 på Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Hon studerade också inredningsarkitektur på Konstindustriskolan, nuvarande HDK, 1985-86. Hennes doktorsavhandling Japanska rum omarbetades senare till en bok som publicerades 2004. Kristina är nu forskare och studierektor för forskarutbildningen på HDK.

Från 2006–2009 var hon projektledare för ”Ytans materialitet”, ett forskningsprojekt som finansierades av Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning och utveckling (KFoU). Projektet fokuserade på användandet av olika material i rumsskapandet kopplat till olika kulturers föreställningar om rum, med referenser till svensk och japansk arkitektur, samt ett utforskande arbete kring byggnadsglas genom eget designarbete. De japanska arkitektkontoren som studerades var Kengo Kuma & Associates och SANAA – deras svenska motsvarigheter var Wingårdhs och Claesson Koivisto Rune. Forskningsprojektet redovisades och presenterades i form av en utställning på Röhsska museet i Göteborg samt i en bok, Ytans materialitet. Detta projekt var en fortsättning på Kristinas avhandlingsarbete, där traditionell och nutida japansk arkitektur undersöktes – utgångspunkten var traditionella japanska föreställningar om rum.

Kristina ingår i nätverket ”Architecture in Effect”, en gemensam forskningsmiljö för teori och metod inom arkitektur och som finansierades av Formas 2011-2017. Inom denna ram har hon arbetat med forskningsprojektet ”Tomrummets ofullbordade materialitet”, där bryggor skapas mellan materia och medvetande med utgångspunkt i en diskussion om japanska traditionella uttryck för skönhet och nutida arkitektur i Japan.

Fokus i det nya forskningsprojektet ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” är på fältet textil arkitektur, och projektet pågår från 2016 till 2018, finansiering genom Vetenskapsrådet, Konstnärlig forskning. Projektet tar sin utgångspunkt i frågan: ”Vad är textil arkitektur?” De tre deltagarnas kompetensfält i projektet är textil design och arkitektur och inkluderar akustik, och ambitionen är att bygga upp en ny interdisciplinär forskningsplattform för samarbeten i textil arkitektur i en gemensam forskarmiljö. I projektet kommer textila och arkitektoniska strukturer att designas och utforskas för att sammansmälta dem till något nytt och visa på nya tillämpningar för fältet textil design i större skalor i urbana miljöer, vilket kan utvidga och berika båda fälten.