Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kim Kähäri

Universitetslektor/audionom

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, vån 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
618A
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Kim Kähäri

Bakgrund Jag är sedan 2010 anställd som universitetslektor vid Enheten för Audiologi. Tjänsten kombineras med 20% vid Hörselverksamheten, Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen. Min yrkesbana inom audiologi startade 1977 vid dåvarande Hörselvårdsavdelningen vid Sahlgrenska sjukhuset. Jag disputerade 2002 vid GU med avhandlingen: The influence of music on hearing. A study in classical and rock/jazz musicians och blev 2016 docent i Audiologi vid GU.  

Undervisningsområden Jag är kursansvarig för fem kurser vid audionomprogrammet: Akustikkursen i termin 2, Signalteorikursen i termin 3, Vetenskaplig metod III i termin 5, Vetenskaplig metod IV (Självständigt vetenskapligt arbete) i termin 6 samt Preventionskursen i termin 6.  

Jag ansvarar också för uppdragsutbildningen Hörselscreening och Audiologi för skolsköterskor som vi ger 2ggr/år i samverkan med Hörselverksamheten inom VGR. www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/nyheter/nyheter-2018/kurs-i-audiologi-och-horselscreening-for-skolskoterskor/

Forskningsområden Specialintresse är att studera effekter på hörseln till följd av ljudbelastning av till exempel musik- eller bullerexponering på fritiden eller på arbetsplatsen samt hur man kan motivera till hörselhälsa. Vidare har jag ett intresse i att undersöka vilka åtgärder som är både rimliga och möjliga att genomföra i ett hörselpreventivt syfte. Som ett exempel på detta arbete kan Akustikprojektet nämnas. Syftet var att tillsammans med parterna och på ett pedagogisk, teknisk och akustiskt sätt åstadkomma en för både publik och musiker hörselvänlig rockklubbsmiljö, utan att ge avkall på det konstnärliga uttrycket. Projektet erkändes med den Europeiskt arbetsmiljöbyråns “Good practice award” i Bilbao, 2005 och Svenskt Designårspris i kategorin “Arbetsliv och Design”, 2005.

På Arbetsmiljöverkets hemsida (se länk nedan) finns min bok Hörselhälsa ett hörselpreventivt utbildningsmaterial i som riktar sig till elever och lärare i grundskolan. Materialet finns även översatt till engelska och information finns på The European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH) hemsida. Boken är utgiven av Arbetslivsinstitutet 2004 och distribuerad i 15.000 ex.

www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/horselhalsa-studiematerial-grundskolan-arbetslivsinstitutet.pdf