Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kerstin Signert

Om Kerstin Signert

Forskningsintressen

Jag disputerade i november 2012 och min avhandling har titeln: "Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel", där jag tog utgångspunkt i montessoripedagogikens sinnestränande materiel. I undersökningen som genomfördes prövade jag om variationsteorin kan berika lärares handlande när de arbetar inom den tradition som finns inom montessoripedagogiken.

Undervisningsintressen

Med en bakgrund som grundskollärare samt med en montessorilärarutbildning för åldrarna 2.5-12 år, är jag sedan 1995 ansvarig för montessoriutbildningen vid Göteborgs universitet, med uppdragsutbildningar, fristående kurser och kurser i lärarutbildningen. Jag undervisar också i skriftspråkslärande, läsinlärning och skrivning i lärar- och förskollärarprogrammet och är allmänt intresserad av skolutveckling.

Ordförande i M.E.R. - Montessori Education and Research, ett nationellt nätverk vars syfte är att utifrån ett kritiskt perspektiv samordna forskning om utbildning och undervisning i montessoripedagogik.

Nyckelord

montessoripedagogik, variationsteori, lärarutbildning, skolutveckling, pedagogik