Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kerstin Nilsson

Om Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson är professor i vårdpedagogik med inriktning mot kompetens, kompetensutveckling och ledarskap inom vård- och omsorgsverksamheter. Hon är dessutom sjuksköterska med specialistutbildning i företagshälsovård och anestesisjukvård. Kerstin har mer än 20 års erfarenhet av arbete som sjuksköterska. Hon har under sina sista sex år före pensionering innehaft uppdraget som vicedekan för grundutbildningsnivån och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon är numera engagerad som forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Forskning Kerstin forskar inom områdena ledarskap, arbete och hälsa liksom professionella gruppers yrkeskompetens inom hälso- och sjukvårdens olika sammanhang. Det görs huvudsakligen utifrån ledares och medarbetares perspektiv. Därtill studeras ledning av processer och införande av värdebaserad hälso- och sjukvård på såväl verksamhets- som organisatorisk.