Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kenneth Hermele

Om Kenneth Hermele

Jag är ekonom och humanekolog med inriktning på hållbar utveckling, ekologisk ekonomi, internationell handel och mänskliga rättigheter. 2012 disputerade jag i humanekologi vid Lunds universitet på avhandlingen ”Land Matters. Agrofuels, Unequal Exchange, and Appropriation of Ecological Space”.

Forskningsområden Min forskning har rört sig kring allt det som brukar innefattas i begreppet Development Economics, exempelvis skuldkrisen, ekonomiska reformprogram, Världsbankens och IMF:s roll i den globala ekonomin, ekologiskt ojämnt utbyte, migration och land grabbing.

Nuvarande forskning Jag har nyligen avslutat mitt deltagande i ett europeiskt forskningssamarbete kring Financialisation, Economy, Socieity and Sustainable Development, FESSUD, samordnat från University of Leeds, där jag koncentrerar mig på historiska och samtida diskussioner om sambanden mellan finansialisering, ekonomisk och social hållbarhet, den reala och den finansiella ekonomin, relationen mellan pengar och ädla metaller, från guldmyntfoten till Bretton Woods och vidare fram till idag. Se FESSUD:s webbplats. Flera rapporter finns i min publikationslista. 

Mitt senaste forskningsområdet handlar om migration, dess för- och nackdelar för migranterna själva, för de länder migranterna lämnar och för de länder de kommer till. Jag publicerade en forskningsöversikt 2015, finns under publikationer.

Undervisning Jag har delat kursansvar för kärnkursen Fattigdom, resurser och fördelning (US1112), går varje hösttermin, och för masterkurserna Adaptation to Global Environmental Change (HE2233) och Sustainable Development: Conflicts, Communication and Collaboration (HE2234) som går varje vårtermin.