Länkstig

Katerina Cerná

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för
människa-datorinteraktion
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Katerina Cerná

Vi befinner oss just nu mitt i en pågående välbefinnandekris: individuell men också global miljö. Jag använder etnografiska och deltagande metoder för att förstå lärande och design för att göra det möjligt för människor att vidta de åtgärder de behöver i den mer än mänskliga världen.

Jag utforskar för närvarande detta ämne som forskare och lärare anställd som MDI-lektor vid avdelningen MDI, vid institutionen för tillämpad IT.

Tidigare försökte jag förstå mina forskningsintressen inom området åldrande och IT i grupp av biträdande professor Claudia Müller som postdoc i gruppen "IT för det åldrande samhället" vid institutionen för informationssystem vid universitetet i Siegen. Mer specifikt koordinerade jag ACCESS-projektet, där jag fokuserar på hur vi kan göra det möjligt för äldre vuxna att bli autonoma när de använder digitala verktyg genom att involvera dem i en deltagande designprocess. ACCESS-projektet var ett tvärvetenskapligt och internationellt projekt. Du kan lära dig mer om projektet här.

Jag tog min doktorsexamen i utbildningsvetenskap från Göteborgs universitet. I mitt doktorandarbete fokuserade jag på hur vi kan designa för lärande och kunskap om sjuksköterskor när de börjar använda egenkontrolldata inom kronikervården. Du kan lära dig mer om mitt examensarbete här.

Min bakgrund är en blandning av HCI, inlärning av vetenskap, sociologi, stark drivkraft att förstå teknikens inverkan på vårt samhälle och vilja att göra något åt ​​det.