Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Ekman

Doktorand

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Karin Ekman

Karins forskning handlar om att försöka förstå hur den ökande användningen av ny digital teknik påverkar möjligheterna till bildning, lärande och engagemang i komplexa samhällsfrågor, så kallade socio-scientific issues. Hon gör det genom att titta närmare på användandet av digitala, uppkopplade sensorer som mäter luftkvalitet och om användningen kan bidra till en demokratisering av kunskap genom att överbrygga klyftan mellan vetenskap och allmänheten i samhället.

Karin är, sedan september 2016, doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT och är antagen till Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Huvudhandledare är Alexandra Weilenmann, professor och bihandledare är Thomas Hillman, docent. Båda vid institutionen för tillämpad IT,

Karin är utbildad gymnasielärare med inriktning mot geografi och biologi och har även undervisat i miljökunskap och naturkunskap. Min huvudsakliga lärarerfarenhet har jag som Universitetsadjunkt i Naturgeografi vid Högskolan i Skövde, men har de senaste åren arbetat på Chalmers, och arbetar fortfarande (20%) på avdelningen för Ingenjörsutbildningsvetenskap, EER på Institutionen för Vetenskapens Kommunikation och Lärande.