Länkstig

Karin Ekman

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och
IT
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Karin Ekman

Den 25 mars 2022 disputerade Karin med avhandlingen Making Sense of Sensing: Learning through Maker-based Civic Engagement. Avhandlingen finns tillgänglig via http://hdl.handle.net/2077/70614

Karins forskning handlar om potentialen och utmaningarna med engagemang och lärande i miljöfrågor när människor engagerar sig i och genom teknik genom att samarbeta online i frågor om mätning av luftföroreningar när de använder billiga sensorer (så kallade low-cost sensors). Mer specifikt handlar det om samhällsengagemanget i och med teknik, i skärningspunkten mellan ett medborgainitiativ som mäter luftföroreningar och en miljöövervaknings och IoT -projekt som planerar för allmänhetens deltagande. Det övergripande syftet med hennes avhandling är att bidra till förståelsen av samhällsengagemang och informellt lärande i en makerbaserad miljö, där människor samarbetar online när de monterar, sätter upp och hanterar sina egna sensorer för att mäta luftföroreningar.

Karin var doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT inom ramen för Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Huvudhandledare var Alexandra Weilenmann, professor och bihandledare Thomas Hillman, professor. Båda vid institutionen för tillämpad IT,

Karin är utbildad gymnasielärare med inriktning mot geografi och biologi och har även undervisat i miljökunskap och naturkunskap. Min huvudsakliga lärarerfarenhet har jag som Universitetsadjunkt i Naturgeografi vid Högskolan i Skövde, men arbetade även på Chalmers avdelningen för Ingenjörsutbildningsvetenskap, EER, på Institutionen för Vetenskapens Kommunikation och Lärande.