Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kajsa Thyberg

Doktorand

Institutionen för svenska
språket
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
K323
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kajsa Thyberg

Min doktorandtjänst startade år 2016 i ämnet nordiska språk. Jag har kandidatexamen i svenska respektive franska, samt magisterexamen i svenska språket. Under min utbildningstid formades ett intresse för hur grammatik hänger samman med betydelse och vad grammatiken fyller för pragmatiska funktioner. Min forskning hör främst till profilområdet Grammatik, men har beröringspunkter med området Text och kontext.

Pågående avhandlingsprojekt

Det är ett ord som ofta saknar ett tydligt innehåll, och ibland inte syftar på något alls. Ändå används det flitigt i svenskan, i meningar som det tystnade, det finns människor eller det är bara att vänta. Mitt avhandlingsämne är en studie av hur så kallade det-konstruktioner fungerar och konstruerar betydelse.

Med hjälp av den systemisk-funktionella grammatikens (SFG) analysverktyg undersöker jag hur det-konstruktioner gestaltar världen och konstruerar attityder. Min ambition är även att studien kan generera ett förslag till hur det-konstruktioner kan hanteras inom SFG:s beskrivningsmodell.

Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, det-konstruktioner, semantik, svenska

Undervisning och handledning

Jag har under tidsperioden VT17–VT18 tjänstgjort som språkhandledare vid Enheten för Akademiskt språk (ASK). Därefter har jag undervisat på flera olika kurser om grammatik och om skrivande. 

Övrigt

Jag är aktiv i Nordisk förening för SFL och socialsemiotik, bland annat med arbete kring ramverkets terminologi på svenska.