Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Julian Alberto Gallego Urrea

Forskarassistent

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Kristineberg 566
450 34 Fiskebäckskil
Postadress
Kristineberg 566
450 34 Fiskebäckskil

Om Julian Alberto Gallego Urrea

 

Kontaktinformation

Institutionen för marina vetenskap Telefon: +46 (0)76 55 06 372 E-post: julian.gallego@marine.gu.se Besökadress: Kristineberg 566, SE-451 78 Fiskebäckskil, Sweden

http://www.researcherid.com/rid/F-3693-2010

 

https://orcid.org/0000-0001-8527-8084

 

 

Forskning

 Min huvudsakliga forskning inom marina vetenskaper och forskargruppen om marin miljönanokemi är i oorganisk vattenkemi med inriktning på analytisk kemi, kolloidal kemi och kemisk modellering. Jag är särskilt intresserad av kopplingar mellan vattenkemisk modellering med analys av kemi-partikel dynamiken med hjälp av nya analytiska tekniker.

FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning I samband med FRAM stöder jag analysen av oorganiska komponenter i vatten och sediment, deras speciering, deras respons på miljöstressorer och deras interaktion med andra föroreningar. Jag samarbetar med fältstudier planering och analys som ger insikt om möjliga interaktioner mellan olika abiotiska faktorer på ödet, transporten och biotillgängligheten av oorganiska ämnen, antingen upplösta eller i partikelformen.

MISTRA environmental nanosafety - phase II I programmet Mistra Environmental Nanosafety samarbetar jag med detektions- och ödes sektion, med hjälp av tekniker som svepelektronmikroskop, SEM, med energidispersiv röntgenspektroskopi, EDX, för att identifiera grundämnessammansättning av oorganiska partiklar.

Tidigare forskning

I Nanofase projekt (2014-2019) utvecklade i vår grupp experimentella tillvägagångssätt för detektering av tillverkade nanopartiklar i flodmynningar och havsvatten. Vi arbetade tillsammans med andra grupper för att bestämma transformationshastighetskonstanter (t ex heteroaggregering) av nanopartiklar med relevans för modellering i storskalig modellering.

Under min postdok, jag studerade med hjälp av matematiska modeller den kemiska specieringen av spårmetaller i havsvatten och hur den påverkas av närvaron av organiska ämnen. Olika typer av utsöndringar som genereras av organismer eller härstammar från nedbrytning av organiskt material, tillsammans med organismernas biologiska gränssnitt (membran) bestämmer metallernas biotillgänglighet för vattenlevande organismer. Variationen i kemisk speciering kan därför få stora ekologiska konsekvenser.

I nn annan del av postdoktoral arbete, mesokosmförsök och laboratorieförsök genomfördes för att ta fram data om utvalda spårmetallers organiska komplex i havsvatten, och om oxidationshastigheten av Fe (II), under varierande pH och temperatur. Dessa resultat ingår i den kemiska specieringsmodell som utvecklades inom Ocean Certain-projektet.

Under ett parallel projekt, SHIpH, huvudsyftet var är att utvärderas nuvarande och potentiella framtida försurning av Östersjön som orsakas av sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveoxider (SOx och NOx). Konsekvenserna av utsläpp under olika regelverk bedömdes med hjälp av en biogeokemisk modell för Östersjön (Baltic-probe) i samarbete med andra forskargrupper inom projektet.

Fokusen under i mina doktorandstudier var på ett nytt ämnesområde som behandlar miljöriskbedömning av tillverkade nanopartiklar, med betoning på miljökemi och ekotoxikologi. Mitt mål inom detta område var utredning och analys av ekotoxicitet av nanopartiklar av silver och titandioxid i naturliga vattenmiljöer. I forskningen ingick också undersökningar av tillverkade nanomaterials egenskaper och fördelning i miljön, liksom samarbeten för att utveckla analytiska verktyg för analys av sådana tillverkade nanopartiklar vid extremt låga koncentrationer i komplexa matriser av realistiska vattenmiljöer.