Länkstig

Julia Götstedt

Doktorand/projektassistent

Avd för
radiofysik
Besöksadress
Gula stråket 2 B SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Julia Götstedt

Syftet med doktorandprojektet är att förbättra processen för kvalitetskontroller av strålbehandlingsplaner samt att minska osäkerheter vid behandling av patienten. Projektet är inriktat mot strålbehandling med intensitetsmodulerade fält (IMRT).

För varje patient skapas en individuell behandlingsplan baserat på patientens anatomi och sjukdomsbild. Behandlingarna kan därför variera i komplexitet. En komplex behandlingsplan innebär att det finns en risk för att kliniskt relevanta dosskillnader mellan planerad och levererad dosfördelning uppstår, som kan påverka behandlingen av patienten.

Arbetet är fokuserat på att ta fram ett kvalitetsindex som är korrelerat till dosimetriska skillnader mellan planerad och leverad dosfördelning. Projektet är uppdelat i två övergripande delmoment.

• Ta fram en metod för att undersöka dosimetriska skillnader mellan planerade och levererade dosfördelningar. Det innebär att på bästa möjliga sätt mäta levererade dosfördelningar med hög noggrannhet. Det innebär även att ta fram och utvärdera olika typer av evalueringsmetoder för att undersöka skillnader vid jämförelse av två dosfördelningar (levererade och planerade), för att upptäcka dosimetriska skillnader av klinisk relevans.

• Ta fram en modell för att beräkna ett kvalitetsindex för att bestämma en behandlingsplans komplexitet. Vissa parametrar bidrar till en ökad risk för att det uppstår dosimetriska skillnader mellan planerad och levererad dosfördelning, exempelvis dosplaneringssystemets svårigheter att beräkna dosfördelningar för väldigt små fältöppningar. Dessa typer av parametrar används för att beräkna kvalitetsindex och därmed bestämma en plans komplexitet.

Tanken med projektet är att ta fram ett kvalitetsindex för att identifiera och minska en behandlingsplans komplexitet och på så sätt minska osäkerheten vid behandling av patienten. Ett kvalitetsindex ska därför kunna användas redan vid planering av behandlingsplaner för att optimera och minska komplexiteten på ett tidigt stadium. Kvalitetsindex ska också kunna användas som ett verktyg för kvalitetssäkring av behandlingsplaner för att effektivisera kvalitetskontrollsprocessen.