Länkstig

Julia Kukulies

Doktorand

Institutionen för
geovetenskaper
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Julia Kukulies

Min forskning fokuserar på nederbörd i regionen kring den Tibetanska högplatån (TP), som är den största och högsta platån i världen. Eftersom världens största flodsystem (t.ex. Mekong, Yangtze, Yellow, Ganga, Indus) har sitt ursprung i detta bergsområde, fungerar platån också som ett vattentorn som ger vattenresurser till befolkningen i de omkringliggande länder i Östra Asien. Den globala ökningen i medeltemperaturen leder till stora förändringar i vattencykeln, som är speciellt synliga på regional skala och i bergsområden. Eftersom uppvärmningen sker ännu snabbare i TP, är konsekvenserna för lokala ekosystem och ekosystemtjänster för samhällen som bor nedströms drastiska. Förändringar som redan är synliga i TP regionen, omfattar bland annat genom smältande av permafrostområden och glaciärer och förändringar i avrinning och nederbörd. I tilllägg kan extrema väderförhållanden såsom extremt nederbörd och stora stormsystem leda till översvämningar och skred i regionerna nedströms.

Målet med mitt forskningsprojekt är att undersöka interaktioner av atmosfäriska processer som leder till organiserad konvektion och extremt nederbörd i denna region. En stor fokus ligger på interaktioner mellan den storskaliga atmosfäriska cirkulationen (som t.ex. monsuncirkulationen), transport av fuktighet i atmosfären och convektiva stormsystem, då dessa tre mekanismer är avgörande för nederbördsformation i studieregionen. För att kunna dra mer robusta slutsatser vilka av dessa processer kommer att förändras med global uppvärmning, två delmål av detta forskningsprojektet är att 1. identifiera spatiala och temporala egenskaper av organiserad konvektion och nederbörd och 2. att undersöka de mekanismer som är mest viktiga för säsonalt och extremt nederbörd. Eftersom den komplexa topografin i bergsområdena som den Tibetanska högplatån utgör en utmaning för båda fjärranalys och klimatmodellering, jag försöker att kombinera insikter från observationer med högt upplösta klimatsimuleringar.

Visit my personal webpage