Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Josefine Persson

Universitetslektor, biträdande

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Rumsnummer
643
Postadress
Hälsoekonomi och policy, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463
40530 Göteborg

Om Josefine Persson

Josefine Persson är biträdande universitetslektor i hälsoekonomi vid Hälsometri vid Sahlgrenska akademin. Hennes forskning är inriktad på konsekvenser för makar till personer som haft stroke utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Tidigare forskning har fokuserat på att estimera makarnas HRQoL och QALY-vikter samt beräkna tid och kostnad för det informella stöd som ges av makarna. Den framtida forskningen kommer att fokusera på de långsiktiga konsekvenserna för makarnas hälso- och sjukvård utnyttjande och arbetsliv. Josefine har flera samarbeten med kliniker gällande hälsoekonomiska utvärderingar av medicinska behandlingsstrategier. Hon är också hälsoekonom på HTA-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och i Program och prioriteringsrådet vid Västra Götalandsregionen.

Avhandling I april 2017 försvarade Josefine avhandlingen med titeln “Spouses’ long-term support to midlife stroke survivors – Consequences from a health economic perspective”.

Undervisning Undervisning i hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar sedan 2012.