Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johanna Mellén

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 317
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Johanna Mellén

Jag är anställd som doktorand vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik sedan hösten 2013 och bedriver doktorandstudier på heltid.  

Mitt forskningsintresse rör förändringar i utbildningssystemet och hur dessa påverkar olika grupper av individer beroende på sociala bakgrundsfaktorer. I mitt avhandlingsarbete berör jag 1990-talets omfattande reformer och marknadisering av den svenska skolan i relation till gymnasieskolans differentierande funktion. I fokus står frågor om dessa förändringars konsekvenser för gymnasieutbildningens organisation och hur ungdomar svarar mot olika utbildningsalternativ. Det empiriska materialet utgörs av registerdata från Gothenburg Longitudinal Database (GOLD), för individer som påbörjat gymnasieskolan från början av 1990-talet fram till idag. Avhandlingsarbetet sker inom ramen för projektet CHANCE Utbildningsreformer för gymnasieskolan under två årtionden: Konsekvenser för fördelning av resurser, rekrytering och utbildningsresultat. Mina handledare är Jan- Eric Gustafsson och Petra Angervall.  

Mina undervisningsintressen ligger inom området pedagogik, utbildning och samhälle med fokus på strukturell differentiering inom utbildningssystemet. Sedan hösten 2015 är jag även sekreterare för kollegiet Genusperspektiv i Pedagogik.